Ochrona powietrza w Dolinie Radomki

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” zrealizowało inicjatywę pn. „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” zmierzającą do edukowania mieszkańców Doliny Radomki na temat ochrony powietrza.

Kolejnym działaniem było opracowanie i wydrukowanie kalendarza ściennego plakatowego zawierającego treści edukacyjne dotyczące działań związanych z ochroną powietrza

Chronmy powietrze w Dolinie Radomki 2020

Kalendarz do pobrania tutaj, oraz w Biurze LGD „Razem dla Radomki”.

Zadanie publiczne pn. „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Betlejemskie Światło Pokoju

CzuWaj ZHP krzyż

Betlejemskie Światło Pokoju co roku odpalane jest z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Betlejemskie swiatło pokoju

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju

Uroda z ula

Dookoła pszczół

W szkołach obszaru LGD odbywają się tematyczne prelekcje dotyczące pszczół, produktów pszczelich, pożytków, wpływu klimatu i rolnictwa na pszczoły czy wykorzystaniu produktów pszczelich w kosmetykach.

W dniu 13.12.2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie przeprowadzona została przez Panią Małgorzatę Kopycką prelekcja pn. „Uroda z ula”. Uczniowie zapoznali się ze zdrowotnymi właściwościami miodów, oraz z wykorzystaniem produktów pszczelich w kosmetyce.

Na koniec sami przygotowali peeling do ust sporządzony na bazie miodu. Była to ostania z cyklu prelekcji tematycznych dotyczących życia i roli pszczół dla środowiska, człowieka i gospodarki, przeprowadzona w ramach zadania publicznego „Dookoła pszczół” finansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Wyróżnienie dla komendantki hufca ZHP Radom-powiat

Na I Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Przysusze komendantka hufca ZHP Radom-powiat, Pani Małgorzata Szydło została wyróżniona w kategorii Lokalni Liderzy.

Pani Małgorzata, czynna uczestniczka WOŚP, jest uwielbiana przez dzieci, organizowała wielokrotnie obozy wypoczynkowe, rajdy, festiwale piosenki patriotycznej i harcerskiej.

I Gala Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Przysusze

Pożytki pszczele

Dookoła pszczół

W szkołach obszaru LGD odbywają się tematyczne prelekcje dotyczące pszczół, produktów pszczelich, pożytków, wpływu klimatu i rolnictwa na pszczoły czy wykorzystaniu produktów pszczelich w kosmetykach.

W dniu 26. listopada w szkole podstawowej w Starych Zawadach, gmina Jedlińsk, Pan Stanisław Komorowski z Czarnego Ługu prowadzący
gospodarstwo pasieczne, przedstawił ciekawą prelekcję pt „Pożytki pszczele”