Pamiętam jak… krótka opowieść o lokalnych smakach

Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego – której członkiem jest Mazowsze – tworzy wizerunek i promuje region. Przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości, tworzy również płaszczyznę do współpracy dla wielu przedsiębiorstw i rolników w regionie. Ważne jest, by inicjatywa Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na trwałe wpisała się w działania promujące mazowiecką żywność.

Propagowanie rzetelnej wiedzy na temat ekologicznego pożywienia, promowanie turystyki kulinarnej, ochrona regionalnej specyfiki jest naszym obowiązkiem. Jednym z działań dotyczących upowszechniania wiedzy jest opracowanie i wydanie publikacji pt. „Pamiętam jak… krótka opowieść o lokalnych smakach”. We wrześniu 2021 r. w Domu Kultury w Przysusze miała miejsce jej autorska premiera. Autorką publikacji jest Pani dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka – pracownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Publikacja dostępna jest on-line pod adresem http://ebook.wdo
linieradomki.pl/pamietam-jak/
oraz na stronie saoradomka.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który został opublikowany w Informatorze Samorzadowym gminy Przytyk.

Podsumowanie konkursu ekologicznego organizowanego przez „Razem dla Radomki”.

Nagrody w postaci bonów prezentowych o łącznej wartości 4 800,00 zł w eko konkursie zorganizowanym przez „Razem dla Radomki” zostały wręczone. Celem konkursu było promowanie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz wdrażania założeń gospodarki
o obiegu zamkniętym, oraz kształtowanie i promowanie właściwych postaw wśród mieszkańców Doliny Radomki.

Laureatami konkursu zostali mieszkańcy, rolnicy i przedsiębiorcy gmin Jedlińsk, Przytyk, Wieniawa i Zakrzew:

W kategorii: powtórne wykorzystanie odpadów:

  • I miejsce – Szkolne Koło Wolontariatu przy PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku;
  • II miejsce – Gospodarstwo Sadownicze MB Monika Bankiewicz;
  • III miejsce – Anna Kosuniak;

W kategorii: sposoby na oszczędzanie wody:

  • I miejsce – Firma MIGMA Łukasz Lech;
  • II miejsce – Gospodarstwo Rolne Jana Kosuniaka;
  • III miejsce – Gospodarstwo domowe Marka Drabika;

W kategorii: ograniczenie powstawania i/lub segregacja odpadów:

  • I miejsce – Firma CUT – POL Krzysztof Walczak;
  • II miejsce – Firma IMAGE Piotr Walczak;
  • III miejsce – Firma Maciejka Pizza & Caffe Agnieszka Gawin;

Laureatom dziękujemy za zaangażowanie w działania sprzyjające ochronie środowiska przyrodniczego, uwzględnienie zasad właściwej segregacji odpadów, oszczędzanie wody oraz wtórne wykorzystywanie odpadów.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne ucho dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku.

Konsekwencją zakończonych spotkań edukacyjno-informacyjnych dotyczących ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem przeprowadzonych w 6 szkołach obszaru „Razem dla Radomki”, było wyłonienie zwycięzcy.

Podczas spotkań dzieci dowiedziały się m.in. o ochronie przed hałasem, jako jednym z czynników zanieczyszczających powietrze. W trakcie zajęć prowadzący przeprowadzał quiz zawierający pytania dotyczące tematyki szkolenia.

Szkołą w której uczniowie, dokładnie słuchali prezentacji i odpowiedzieli poprawnie na największą liczbę pytań (podczas pierwszej udzielanej odpowiedzi) został Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku. Nagrodą w quizie było elektroniczne ucho, które na ręce Elżbiety Religi – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku przekazał Cezary Adam Nowek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zanieczyszczenie powietrza – przyczyny, skutki, ochrona

Na skutki zanieczyszczeń powietrza narażeniu są mieszkańcy większości polskich miast. O jakich skutkach możemy mówić? Jak wpływa to na nasze samopoczucie? Jak ograniczyć smog? Co mogą zrobić władze i my sami jako mieszkańcy? Czy jednostka może coś zmienić? Jak bardzo zanieczyszczenie powietrza wpływa na środowisko nas otaczające?

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która powstała z myślą, żeby odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania dotyczące zanieczyszczenia powietrza, zagłębiając się nie tylko w informacje naukowe, ale także w przepisy prawa uchwalonego w Polsce, zwanymi potocznie ustawą antysmogową oraz rozporządzenia ministra związane z ochroną przed hałasem.

ebook zanieczyszczenie powietrza

Rola i zadania rad pożytku publicznego

Zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie „Rola i zadania rad pożytku publicznego”, które odbędzie się w dniu 21 grudnia (wtorek) o g. 10 w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego (sala na parterze)  przy ul. Kościuszki 5a w Radomiu. Dotyczyć ono będzie przede wszystkim działania rad w gminach i powiatach. 

Wykładowcą będzie Andrzej Rybus-Tołłoczko – trener realizujący w całej Polsce szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów w obszarze m.in.: realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych.

Harmonogram spotkania: