Zuzanna Rudzińska-Bluszcz zaprasza na cykl tematycznych spotkań online z organizacjami społecznymi

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – wiek, życiorys. Kandydatka na ...

Urząd RPO nie powinien mieć barw politycznych, tak jak barw politycznych nie mają prawa obywatelskie. W trakcie tych spotkań Zuzanna Rudzińska-Bluszcz przekonuje, że najważniejsze problemy w dzisiejszej Polsce – równy dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, walka z wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami, wyzwania związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu jak i zmianami demograficznymi oraz bezpieczeństwo cyfrowe – dotyczą nas wszystkich, bez względu na poglądy polityczne czy wyznanie. 

Dlatego zwracam się do Państwa z gorącą prośbą: napiszcie proszę, dlaczego popieracie społeczną kandydaturę na stanowisko RPO oraz jakie problemy i dziedziny są dla Was ważne z perspektywy Waszej organizacji. Zależy mi na tym, by usłyszeć, czemu niezależny urząd Rzecznika Praw Obywatelskich to dla Was ważna kwestia. Głos każdej organizacji jest dla mnie ważny. Chciałabym się podzielić Państwa historiami, opiniami w mediach społecznościowych – żeby pokazać, że to wspólna sprawa.” – mówi Pani Zuzanna.

Odpowiedzi mogą Państwo przesłać na e-mail naszrzecznik@gmail.com 

W najbliższych tygodniach planowany jest też cykl tematycznych spotkań online z organizacjami społecznymi. Podczas tych spotkań bedą trwały rozmowy o problemach, wyzwaniach i potencjalnych rozwiązaniach. Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić ankietę (link tutaj). Organizacje, które zgłoszą zainteresowanie, otrzymają link do spotkania.

Harmonogram spotkań jest następujący:

  • 25 sierpnia 2020 roku o godzinie 18.00 – spotkanie o edukacji 
  • 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 18.00 – spotkanie o prawach osób z niepełnosprawnościami
  • 1 września 2020 roku o godzinie 18.00 – spotkanie o ochronie środowiska i klimacie
  • 3 września 2020 roku o godzinie 18.00 – spotkanie o prawach kobiet
  • 8 września 2020 roku o godzinie 18.00 – spotkanie o ochronie zdrowia 
  • 14 września 2020 roku o godzinie 18.00 – spotkanie o prawach seniorów

Obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej

Regulamin uroczystości 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

13 sierpnia 1920 r., Armia Czerwona pod dowództwem marszałka Michaiła Tuchaczewskiego ruszyła na Warszawę. W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa Warszawska określana mianem „cudu nad Wisłą” i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

Bitwa Warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia walką o przedpole stolicy, m.in. o Radzymin, który kilkanaście razy przechodził z rąk do rąk. Ostatecznie polscy żołnierze, za cenę wielkich strat, utrzymali Radzymin i inne miejscowości, odrzucając nieprzyjaciela daleko od swoich pozycji. Jednym z ważnych fragmentów Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia przez kaliski 203. Pułk Ułanów sztabu 4. armii sowieckiej w Ciechanowie, a wraz z nim – kancelarii armii, magazynów i jednej z dwóch radiostacji, służących Sowietom do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku.  

Zaproszenie na obchody 100. rocznicy
Bitwy Warszawskiej – bp Romuald Kamiński

Nabór do Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej wydłużony do 30 września 2020 r.

Mamy nadzieję, że wśród miłośników fotografii znajdą się również pasjonaci kuchni mazowieckiej, którzy potraktują konkurs jako zabawę smakiem, światłem i kompozycją. Celem konkursu jest bowiem upowszechnienie mody na fotografię kulinarną jako formę podróży przez świat pełen smakołyków kuchni mazowieckiej, kolorów i struktur.  

Kategorie w których możecie nadsyłać zdjęcia:

Swoje pomysły wraz z wypełnionym formularzem konkursu nadsyłajcie mailowo na adres fotografiakulinarna@mazovia.pl

Szczegółowe informacje – pod numerem telefonu 22 59 79 146

Zapowiedź administracyjnego podziału województwa mazowieckiego

Zarząd Związku Województw RP uważa pomysł dotyczący podziału administracyjnego za chybiony, nieracjonalny i szkodliwy, nie mający uzasadnienia ekonomicznego, merytorycznego ani społecznego. Przedsięwzięcie to jest niewykonalne logistycznie. Obowiązujące w naszym kraju prawo jednoznacznie określa niezależność samorządów, które działają z upoważnienia ustawy i na własną odpowiedzialność, a ich samodzielność podlega ochronie sądowej. Podział administracyjny, skutkujący rozwiązaniem organu stanowiącego samorządu województwa mazowieckiego, byłby łamaniem przepisów obowiązującej Konstytucji PR, szczególnie art. 171 u.3, w brzmieniu: Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, moze rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konsytutcję lub ustawy, co jest jednoznaczne z łamaniem praworządności i samorządności.