SAO Radomka i LGD Razem dla Radomki na XIII Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów WiejskichW XIII Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (w Zegrzu Południowym) uczestniczyło ponad 200 wójtów, starostów, przedstawicieli LGD z całego Mazowsza.

Coroczny Kongres był okazją do spotkania z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, by podsumować ostatni rok działalności, ale także podzielić się planami na najbliższą przyszłość i poznać najnowsze trendy i wyzwania dotyczące rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

35 rocznica śmierci harcmistrza Czesława Gołaszewskiego ,,Bratek”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 132086bb416e84dcda1d7b4e2308

GOŁASZEWSKI Czesław, pseud. Bratek, Pater Noster (1902–1984), urzędnik, harcmistrz, komendant Hufca Męskiego (Harcerzy) Radom (1926–1933, 1945–1948) i Hufca Harcerstwa Radom (1956–1961), zastępca komendanta Radomskiej Chorągwi Szarych Szeregów „Ul Oficyna W” i „Ul Rady” (1939–1940). Urodził się 19 II 1902 r. w Radomiu jako syn Wacława, malarza pokojowego i Ludwiki z Gomułów.

Do szkoły elementarnej i średniej – popularnej po strajku szkolnym handlówki (przekształconej w Gimnazjum im. Tytusa Chałubińskiego) chodził w rodzinnym mieście. Tam zdał maturę w 1921 r. i dzięki temu uzyskał uprawnienia księgowego. Zawodowo pracował kolejno w banku, elektrowni, garbarni, a następnie w Zespole Szkół Skórzanych w Radomiu.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 258-7.jpg

Z harcerstwem związał się już w 1915 r., w II klasie szkoły średniej, wstępując do I Radomskiej Drużyny Harcerzy im. Dionizego Czachowskiego. Z drużyną tą był związany przez cały okres nauki, a także i później, w tym jako jej drużynowy do 1926 r. Naukę i działalność harcerską przerwał mu ochotniczy udział w wojnie polsko-sowieckiej w 1920 r.

Zaproszenie hm. Andrzeja Ornata na XVII Harcerskie Lpotkanie po Latach

Zbliża się czas wspomnień i jak co roku pamięć przywraca nam obrazy spotkań, ale i zarazem niepokój, czy damy radę pokonać wszystkie przeszkody, które utrudniają nam przyjazd. I coraz natrętniej powraca myśl, czy rozpoznamy się i uściśniemy wszystkich, których chcemy uścisnąć. Odczuwamy to tym mocniej im bliżej tego braterskiego kręgu na XVII Harcerskim Spotkaniu po Latach, które zwołane zostaje na 22 września (niedziela) bieżącego roku – jak zwykle – do Starego Młyna w Miedzeszynie przy ul. Żwanowieckiej 20.

Spotkanie rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 11.00 i trwać będzie do zakończenia w Kręgu ok godziny 18.00. Po załatwieniu formalności i przywitaniach o godzinie 12.00 nastąpi uroczyste otwarte wzmocnione tradycyjnym ciepłym posiłkiem.

Jak zawsze nieustannie proszę gorąco, pomóżcie przyjaciołom dotrzeć do Miedzeszyna. Sprawcie, by wszyscy Ci, który powinni wiedzieć, że się spotkamy, wiedzieli o tym i mogli na naszą zbiórkę przybyć.

Tych uczestników, którzy w ubiegłym roku nie rozstali się ze swoimi identyfikatorami prosimy o zabranie ich ze sobą. To ułatwia nam kontakty i daje pewność, z kim rozmawiamy. Skladkę uczestnictwa wnosimy jak poprzednio w wysokości 75,- zł na miejscu w chwili rejestracji (mile są widziane wyższe wpłaty wpisowego).

Warsztaty z zakresu przygotowania wniosków do konkursu na wybór projektów grantowych LGD

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza na warsztaty z zakresu przygotowania wniosku i dokumentacji związanej z realizowanym naborem wniosków na wybór projektów grantowych. Spotkanie odbędzie się 5 września 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Wolanowie, ul. Radomska 20 o godzinie 12.00.

Warsztaty mają na celu przygotowanie wnioskodawców do wypełnienia formularza wniosku o przyznanie pomocy, prezentacje głównych założeń i zakresu wsparcia dla projektów konkursowych składanych do konkursów o wybór operacji dla ogłoszonego naboru wniosków dla projektu grantowego pn. „Rozwój Społeczeństwa Lokalnego” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje kultury i jednostki sektora finansów publicznych do składania projektów na realizację projektów na terenie gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki” (tj. Jedlińska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa). Termin składania wniosków trwa od 30 sierpnia do 17 września 2019 r. Wartość projektu nie może być niższa niż 5 000,00 zł, oraz nie wyższa niż 15 000,00 zł. Łączna pula dostępnych środków wynosi 114 016,00 zł.

Wsparcie w ramach projektu grantowego przeznaczone może być na realizację projektów związanych z aktywizacją przedstawicieli całej społeczności lokalnej, jak również skierowanych do grup defaworyzowanych w zakresach: organizacji szkoleń, warsztatów edukacyjno-multimedialnych, kulturowych, artystycznych, e-learningowych, sportowych czy też zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych; organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, inicjatyw integracyjnych i związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym(g. defaworyzowanych); wydawnictwem publikacji i materiałów promocyjnych, promocją dziedzictwa kulturowego, historycznego i turystyki (poprzez realizację szkoleń, warsztatów i wydawaniem publikacji) oraz realizacją małych inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców. Szczegółowe informacje i dokumentacja dotycząca konkursu dostępna jest na stronie internetowej: http://razemdlaradomki.pl/news-pl-634

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie obecności wysyłając mail pod adres: zarzad@razemdlaradomki.plOdezwa harcerska z Westerplatte na uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Harcerki i harcerze, instruktorki i instruktorzy!

Stoimy dzisiaj na Westerplatte – miejscu szczególnym, które jest symbolem determinacji Polaków w obliczu przeważającej siły wroga i walki do ostatniego tchu, pomimo gasnącej nadziei. Z tym właśnie miejscem i z jego Obrońcami wiążemy nasze harcerskie tradycje, naszą harcerską pamięć i naszą harcerską służbę.

Słowa „Nigdy więcej wojny”, które się tutaj znajdują, w szczególny sposób przypominają nam wszystkim o obowiązku życia w poszanowaniu drugiego człowieka. Powinny być dla nas, wszystkich Polaków, nie tylko drogowskazem ale również zobowiązaniem. Takim zobowiązaniem, jakim dla nas harcerzy, jest Harcerskie Przyrzeczenie: Całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym Prawu Harcerskiemu. Kiedy spojrzymy w przeszłość, widzimy ogrom determinacji naszych poprzedników, ich bohaterstwo oraz wiarygodność tego Przyrzeczenia. „Nigdy więcej wojny” to zobowiązanie dla nas i następnych pokoleń harcerzy w służbie Rzeczypospolitej.

W walkach o odzyskanie niepodległości Polski harcerze mają swój ogromny wkład, tak dorośli instruktorzy, jak i najmłodsi ochotnicy. Bronili Ojczyzny podczas zawieruchy wojennej, działali w konspiracji oraz Szarych Szeregach, planowali i budowali przyszłość w polskich granicach.

Dziś, w tym szczególnym dniu, oprócz bohaterskich Obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, wspominamy harcerzy poległych podczas walki w konspiracji i w działaniach wojennych na wszystkich frontach II wojny światowej. W sposób szczególny wspominamy:

Hm. Jana Ożdżyńskiego, komendanta Hufca Harcerzy w Gdańsku, zastrzelonego w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 r. na służbie w gmachu Dyrekcji PKP, gdzie mieściły się siedziby Gdańskich Chorągwi Harcerek i Harcerzy.

Dr. Franciszka Kręckiego, współzałożyciela ZHP w Wolnym Mieście Gdańsku, przewodniczącego Zarządu Okręgu ZHP w Gdańsku, prawnika, dyrektora banku, działacza kaszubskiego, rozstrzelanego w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof w 1940 r.

Bernarda Filarskiego, lekarza, działacza polonijnego, współzałożyciela Związku Harcerstwa Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, rozstrzelanego w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof w 1940 r.

Hm. Alfa Liczmańskiego, pierwszego komendanta Chorągwi Harcerzy w Gdańsku, zamordowanego w Granicznej Wsi, filii niemieckiego obozu Stutthof w 1940 r.

Dr med. Stefana Mirau, założyciela harcerstwa i pierwszego drużynowego w Gdańsku, lekarza Chorągwi Gdańskiej Harcerzy i Polonii Gdańskiej – zmarłego w obozie Stutthof w 1940 r.

Hm. Gustawa Niemca, komendanta Hufca Harcerzy w Gdańsku, szefa Głównej Kwatery Szarych Szeregów, zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Auschwitz w 1942 r.

Hm. Bernarda Myśliwka, pilota Pomorskiej Chorągwi Harcerzy, komendanta =Pomorskiej Chorągwi Szarych Szeregów, który po brutalnych przesłuchaniach w gdyńskim Gestapo, odebrał sobie życie, nie zdradzając nikogo z podwładnych.

Kapelanów gdańskich harcerzy, błogosławionych księży katolickich Mariana Góreckiego z Nowego Portu i Bronisława Komorowskiego z Wrzeszcza, rozstrzelanych w obozie Stutthof w marcu 1940 r.

Instruktorów i harcerzy poległych w obronie Wybrzeża w 1939 r., zamordowanych przez Niemców w Gdyni, Piaśnicy i Szpęgawsku. Tych, którzy stracili życie działając w konspiracji AK, Szarych Szeregach, Gdyńskim Tajnym Hufcu Harcerzy, Starogardzkiej „Jaszczurki” „Gryfie Pomorskim” i w innych formacjach niepodległościowych.

CHWAŁA BOHATEROM!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Źródło: zhp.pl