Ochrona powietrza oraz ochrona człowieka i środowiska przed hałasem w województwie mazowieckim

Województwo mazowieckie ma potencjał do poprawy jakości powietrza i zminimalizowania wpływu hałasu na życie codzienne. Przedstawimy innowacyjne podejścia, technologie oraz projekty mające na celu ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza.

Nasza publikacja przeniesie Cię w świat badań, analiz i rozwiązań dotyczących zagrożeń zanieczyszczeniem powietrza oraz hałasem, a także działań na rzecz zadbania o naszą planetę dla przyszłych pokoleń.

Doposażenie SAO Radomka

W związku z udzieloną dotacją na realizację w roku 2023 zadania  publicznego pt „Podniesienie sprawności działania SAO Radomka poprzez zakup wyposażenia”, realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” przez Województwo Mazowieckie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”. Prezentujemy zakupione wyposażenie:

  • 1. Notebook HP 255 GB 15,6″ R5/16/5/512SSD/W11
  • 2.Automatyczny ekspres DeLonghi Dinamica Plus

Doposażenie SAO Radomka w przedstawiony sprzęt będzie skutkowało podniesieniem sprawności w działaniu naszego stowarzyszenia i przyczyni się do zwiększenia organizowanych przedsięwzięć.

Dziękujemy Samorządowi Województwa Mazowieckiego za udzieloną dotację

Ecoprojekt w Dolinie Radomki

LGD Razem dla Radomki zachęca wszystkich mieszkańców Doliny Radomki do aktywnego uczestnictwa w dbaniu o nasze środowisko poprzez ekologiczne ogrzewanie. To nie tylko sposób na spełnienie nowych norm prawnych, ale także wyraz naszej troski o czyste powietrze i zdrową przyszłość naszego regionu. Działajmy razem na rzecz „Czystego powietrza w Dolinie Radomki”!