Konferencja o przyszłości Europy

Conference on the future of Europe

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to seria debat i dyskusji prowadzonych przez obywateli, które umożliwią ludziom z całej Europy podzielenie się swoimi pomysłami i pomoc w kształtowaniu naszej wspólnej przyszłości.

Konferencja jest pierwszą tego rodzaju: jako główne paneuropejskie ćwiczenie demokratyczne stanowi nowe publiczne forum otwartej, pluralistycznej i przejrzystej debaty z obywatelami na temat szeregu kluczowych priorytetów i wyzwań.

President von der Leyen
“Ludzie muszą znajdować się w samym centrum wszystkich naszych zasad. Życzę zatem, aby wszyscy Europejczycy aktywnie uczestniczyli w Konferencji w sprawie przyszłości Europy i odgrywali wiodącą rolę w ustalaniu priorytetów Unii Europejskiej. Tylko razem możemy zbudować naszą Unię jutra.

– Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

Źródło: https://ec.europa.eu/

Podziękowania dla Pana Rzecznika Adama Bodnara

Adam Bodnar. Źródło: EURACTIV.pl

My, obywatelki i obywatele, jesteśmy Panu wdzięczni za wspaniałą kadencję, podczas której stał Pan na straży niezależności urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich i Konstytucji oraz zawsze bronił praw każdej osoby, która się do Pana zwróciła.

Dorobek Pana i pańskich współpracowników zasługuje na mądrą kontynuację.

Dziękujemy, Panie Rzeczniku!