Pamiętam jak… krótka opowieść o lokalnych smakach

Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego – której członkiem jest Mazowsze – tworzy wizerunek i promuje region. Przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości, tworzy również płaszczyznę do współpracy dla wielu przedsiębiorstw i rolników w regionie. Ważne jest, by inicjatywa Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na trwałe wpisała się w działania promujące mazowiecką żywność.

Propagowanie rzetelnej wiedzy na temat ekologicznego pożywienia, promowanie turystyki kulinarnej, ochrona regionalnej specyfiki jest naszym obowiązkiem. Jednym z działań dotyczących upowszechniania wiedzy jest opracowanie i wydanie publikacji pt. „Pamiętam jak… krótka opowieść o lokalnych smakach”. We wrześniu 2021 r. w Domu Kultury w Przysusze miała miejsce jej autorska premiera. Autorką publikacji jest Pani dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka – pracownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Publikacja dostępna jest on-line pod adresem http://ebook.wdo
linieradomki.pl/pamietam-jak/
oraz na stronie saoradomka.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który został opublikowany w Informatorze Samorzadowym gminy Przytyk.

Podsumowanie konkursu ekologicznego organizowanego przez „Razem dla Radomki”.

Nagrody w postaci bonów prezentowych o łącznej wartości 4 800,00 zł w eko konkursie zorganizowanym przez „Razem dla Radomki” zostały wręczone. Celem konkursu było promowanie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz wdrażania założeń gospodarki
o obiegu zamkniętym, oraz kształtowanie i promowanie właściwych postaw wśród mieszkańców Doliny Radomki.

Laureatami konkursu zostali mieszkańcy, rolnicy i przedsiębiorcy gmin Jedlińsk, Przytyk, Wieniawa i Zakrzew:

W kategorii: powtórne wykorzystanie odpadów:

 • I miejsce – Szkolne Koło Wolontariatu przy PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku;
 • II miejsce – Gospodarstwo Sadownicze MB Monika Bankiewicz;
 • III miejsce – Anna Kosuniak;

W kategorii: sposoby na oszczędzanie wody:

 • I miejsce – Firma MIGMA Łukasz Lech;
 • II miejsce – Gospodarstwo Rolne Jana Kosuniaka;
 • III miejsce – Gospodarstwo domowe Marka Drabika;

W kategorii: ograniczenie powstawania i/lub segregacja odpadów:

 • I miejsce – Firma CUT – POL Krzysztof Walczak;
 • II miejsce – Firma IMAGE Piotr Walczak;
 • III miejsce – Firma Maciejka Pizza & Caffe Agnieszka Gawin;

Laureatom dziękujemy za zaangażowanie w działania sprzyjające ochronie środowiska przyrodniczego, uwzględnienie zasad właściwej segregacji odpadów, oszczędzanie wody oraz wtórne wykorzystywanie odpadów.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne ucho dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku.

Konsekwencją zakończonych spotkań edukacyjno-informacyjnych dotyczących ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem przeprowadzonych w 6 szkołach obszaru „Razem dla Radomki”, było wyłonienie zwycięzcy.

Podczas spotkań dzieci dowiedziały się m.in. o ochronie przed hałasem, jako jednym z czynników zanieczyszczających powietrze. W trakcie zajęć prowadzący przeprowadzał quiz zawierający pytania dotyczące tematyki szkolenia.

Szkołą w której uczniowie, dokładnie słuchali prezentacji i odpowiedzieli poprawnie na największą liczbę pytań (podczas pierwszej udzielanej odpowiedzi) został Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku. Nagrodą w quizie było elektroniczne ucho, które na ręce Elżbiety Religi – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlińsku przekazał Cezary Adam Nowek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zanieczyszczenie powietrza – przyczyny, skutki, ochrona

Na skutki zanieczyszczeń powietrza narażeniu są mieszkańcy większości polskich miast. O jakich skutkach możemy mówić? Jak wpływa to na nasze samopoczucie? Jak ograniczyć smog? Co mogą zrobić władze i my sami jako mieszkańcy? Czy jednostka może coś zmienić? Jak bardzo zanieczyszczenie powietrza wpływa na środowisko nas otaczające?

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która powstała z myślą, żeby odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania dotyczące zanieczyszczenia powietrza, zagłębiając się nie tylko w informacje naukowe, ale także w przepisy prawa uchwalonego w Polsce, zwanymi potocznie ustawą antysmogową oraz rozporządzenia ministra związane z ochroną przed hałasem.

ebook zanieczyszczenie powietrza

Rola i zadania rad pożytku publicznego

Zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie „Rola i zadania rad pożytku publicznego”, które odbędzie się w dniu 21 grudnia (wtorek) o g. 10 w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego (sala na parterze)  przy ul. Kościuszki 5a w Radomiu. Dotyczyć ono będzie przede wszystkim działania rad w gminach i powiatach. 

Wykładowcą będzie Andrzej Rybus-Tołłoczko – trener realizujący w całej Polsce szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów w obszarze m.in.: realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych.

Harmonogram spotkania:

Spotkania edukacyjno-informacyjne dla dzieci dotyczące ochrony powietrza dobiegły końca.

Zakończyliśmy kolejne trwające na obszarze LGD „Razem dla Radomki” spotkania edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem skierowane do dzieci szkół podstawowych.
Łącznie w ramach projektu pn. „Dbajmy o powietrze którym oddychamy” podczas 6 spotkań w 6 szkołach obszaru „Razem dla Radomki” przeszkolonych zostało 292 uczniów klas I-III.

Zajęcie skierowane były do dzieci szkół podstawowych i przeprowadzone zostały w PSP w Przytyku, Mleczkowie, Sławnie, Skrzyńsku, Wieniawie i Jedlińsku.

Tematyka, z którą zapoznał dzieci prowadzący spotkania pan Cezary Nowek dotyczyła zagadnień wynikających z uchwały antysmogowej, oraz uchwały dotyczącej obowiązków wynikających z zapisów Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Podczas spotkań dzieci dowiedziały się o ochronie przed hałasem., jako jednym z czynników zanieczyszczających powietrze.

Podczas spotkań prowadzący przeprowadzał quiz zawierający pytania dotyczące tematyki szkolenia. Szkoła w której uczniowie, dokładnie słuchali prezentacji i odpowiedzieli poprawnie na największą liczbę pytań (podczas pierwszej udzielanej odpowiedzi) zostanie nagrodzona elektronicznym uchem.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zajęcia edukacyjne pn. „Po co są potrzebne pszczoły” zakończone.

Odbyło się sześć zajęć edukacyjnych pn. „Po co są potrzebne pszczoły”. Zajęcia skierowane zostały do dzieci szkół podstawowych z klas I-III i dzieci w wieku przedszkolnym. Łącznie w ramach projektu pn. „Rola pszczół w środowisku naturalnym” podczas 6 spotkań w 6 szkołach obszaru „Razem dla Radomki” przeszkolonych zostało 325 uczniów.

Zajęcie skierowane były do dzieci szkół podstawowych i przedszkolaków. Przeprowadzone zostały w PSP w Przytyku, Mleczkowie, Sławnie, Wrzosie, Skrzyńsku, Wieniawie i Jedlińsku.

Uczniowie na zajęciach prowadzonych przez mistrza pszczelarstwa pana Łukasza Murawskiego poznali znaczenie pszczół w przyrodzie. Wspólnie z panem Łukaszem:

 • co się stanie, gdy zabraknie pszczół?
 • znajdowali sposoby pomagania pszczołom w przetrwaniu,
 • wykonali prosty domek dla dzikich pszczół i zapylaczy jednocześnie je poznając.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Spotkania edukacyjno-informacyjne dotyczące gospodarki odpadami zakończone!

Zakończyliśmy spotkania edukacyjno-informacyjne trwające na obszarze LGD „Razem dla Radomki” dotyczące gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki w obiegu zamkniętym.

Łącznie w ramach projektu pn. „Bądźmy eko w Dolinie Radomki” podczas 12 spotkań w 7 szkołach obszaru „Razem dla Radomki” przeszkolonych zostało 379 uczniów klas I-III.

Zajęcie skierowane były do dzieci szkół podstawowych i przeprowadzone zostały w PSP w Przytyku, Mleczkowie, Sławnie, Wrzosie, Skrzyńsku, Wieniawie i Jedlińsku.

Działania informacyjne skierowane do najmłodszych przekazywane przez prowadzącego spotkania Pana Cezarego Nowekdotyczyły tematów: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych dla gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz idee Zero Waste i 3U i służyły kształtowaniu prawidłowych postaw dotyczących ochrony środowiska.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Weź udział w szczycie Cyfrowym ONZ – IGF 2021

Wiceprzewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego Piotr Mazurek zaprasza do bezpłatnego udziału w Światowym Szczycie Cyfrowym ONZ – Forum Zarządzania Internetem – IGF2021, którego gospodarzem będzie Polska. Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-10 grudnia w Katowicach – zarówno stacjonarnie jak i w formie zdalnej, aby wspólnie porozmawiać o możliwościach i wyzwaniach jakie stwarza przestrzeń cyfrowa.

Pobierz obrazki

Tegoroczny Szczyt Cyfrowy będzie ważnym wydarzeniem dla młodych ludzi z całego świata, którzy w znacznej mierze tworzą globalne środowisko internetowe. Polska stanie się stolicą światowej dyskusji o przyszłości Internetu, będzie to najważniejsze cyfrowe wydarzenie tego roku. Hasło tegorocznego Szczytu Cyfrowego to Internet United, czyli otwarty, wolny i niepodzielony Internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami.

IGF to łącznie ponad 300 różnych aktywności, a wśród nich warsztaty, otwarte fora dyskusyjne, sesje grupowe i sesje networkingowe. To także możliwość uczestniczenia w spotkaniach z udziałem przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych, a także sesja parlamentarna. Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 będzie trwał od 6 do 10 grudnia 2021 r. w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym (Plac Sławika i Antalla 1).