Podsumowanie konkursu ekologicznego organizowanego przez „Razem dla Radomki”.

Nagrody w postaci bonów prezentowych o łącznej wartości 4 800,00 zł w eko konkursie zorganizowanym przez „Razem dla Radomki” zostały wręczone. Celem konkursu było promowanie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz wdrażania założeń gospodarki
o obiegu zamkniętym, oraz kształtowanie i promowanie właściwych postaw wśród mieszkańców Doliny Radomki.

Laureatami konkursu zostali mieszkańcy, rolnicy i przedsiębiorcy gmin Jedlińsk, Przytyk, Wieniawa i Zakrzew:

W kategorii: powtórne wykorzystanie odpadów:

  • I miejsce – Szkolne Koło Wolontariatu przy PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku;
  • II miejsce – Gospodarstwo Sadownicze MB Monika Bankiewicz;
  • III miejsce – Anna Kosuniak;

W kategorii: sposoby na oszczędzanie wody:

  • I miejsce – Firma MIGMA Łukasz Lech;
  • II miejsce – Gospodarstwo Rolne Jana Kosuniaka;
  • III miejsce – Gospodarstwo domowe Marka Drabika;

W kategorii: ograniczenie powstawania i/lub segregacja odpadów:

  • I miejsce – Firma CUT – POL Krzysztof Walczak;
  • II miejsce – Firma IMAGE Piotr Walczak;
  • III miejsce – Firma Maciejka Pizza & Caffe Agnieszka Gawin;

Laureatom dziękujemy za zaangażowanie w działania sprzyjające ochronie środowiska przyrodniczego, uwzględnienie zasad właściwej segregacji odpadów, oszczędzanie wody oraz wtórne wykorzystywanie odpadów.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.