Kondycja organizacji pozarządowych 2021

Badanie “Kondycja organizacji pozarządowych” to największe niezależne badanie stowarzyszeń i fundacji w Polsce. Realizowane każdorazowo na losowo dobranej próbie, przez co badania mają charakter reprezentatywny i umożliwiają wnioskowanie o wszystkich aktywnych w Polsce organizacjach pozarządowych. Najnowszą edycję badania zrealizowano na próbie 1200 organizacji (warstwowanej ze względu na formę prawną organizacji i wielkość miejscowości będącej miejscem rejestracji organizacji).

Niniejszy raport to skrót najważniejszych danych opisujących stan polskiego sektora społecznego w 2021 roku. W rozszerzonej wersji raportu będą Państwo mogli zobaczyć te dane (i wiele więcej) na tle wyników z poprzednich edycji badania, pogłębione analizy oraz komentarze eksperckie, które pomagają w interpretacji danych.