Ochrona powietrza w Dolinie Radomki

W dniu 16 grudnia 2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze odbyły się kolejne pokazy/prezentacje edukacyjne w ramach projektu „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki.

Uczniowie klas VI -VIII dowiedzieli się:

– czym wolno palić w piecu, a czego nie wolno spalać, prawidłowa technika palenia w piecach „od góry”, poruszona została także kwestia wiosennego i jesiennego wypalania traw.

– jakie skutki w organizmie ludzkim wywołuje zanieczyszczone powietrze,

– jak prawidłowo segregować odpady.

Cykl pokazów edukacyjnych zakończony został konkursem wiedzy przeprowadzonym w formie testów odnoszącym się do wiedzy uzyskanej podczas pokazów/prezentacji. Prezes stowarzyszenia Pan Cezary Nowek wręczył zwycięzcom nagrody.

Cykl pokazów/prezentacji realizowany jest w ramach zadania publicznego pn. „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Ochrona powietrza w dolinie Radomki

Uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z rozwojem przemysłu i komunikacji, oraz wiążącą się z tym potrzebę jego ochrony. Zabezpieczenie  człowieka przed szkodami powstającymi wskutek emitowania zanieczyszczeń do atmosfery – to bardzo ważki i aktualny temat.

Dlatego Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka” realizowało inicjatywy edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych na temat ochrony powietrza.

W ramach cyklu pokazów edukacyjnych w dniach 12, 13 i 16 grudnia 2019 w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie odbyły się spotkania dotyczące tematów:

– czym wolno palić w piecu, a czego nie wolno spalać, prawidłowa technika palenia w piecach „od góry”, poruszona została także kwestia wiosennego i jesiennego wypalania traw.

– jakie skutki w organizmie ludzkim wywołuje zanieczyszczone powietrze,

– jak prawidłowo segregować odpady.

Cykl pokazów edukacyjnych zakończony został konkursem wiedzy przeprowadzonym w formie testów odnoszącym się do wiedzy uzyskanej podczas pokazów/prezentacji. Dzieci zostały nagrodzone za zainteresowanie i uwagę.

Z realizacji projektu „Pszczoły i Miód w Dolinie Radomki”

W ramach projektu pn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki” – Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami projektu Związkiem Gmin Radomka oraz Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka” realizowało inicjatywę zmierzającą do uświadamiania społeczeństwu znaczenia pszczół w środowisku naturalnym, które pełnią w nim jedną z najważniejszych ról, służą ludziom, przyczyniając się również do zapewnienia równowagi środowiskowej.

Opracowaliśmy ulotkę informacyjno-edukacyjną zawierającą informacje dot. właściwości zdrowotnych miodów, oraz kontakt do pszczelarzy z obszaru Doliny Radomki (powiatu radomskiego i przysuskiego).  

Ochrona powietrza w Dolinie Radomki

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” zrealizowało inicjatywę pn. „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” zmierzającą do edukowania mieszkańców Doliny Radomki na temat ochrony powietrza.

Celem realizowanego projektu było uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z rozwojem przemysłu i komunikacji, oraz wiążącą się z tym potrzebę jego ochrony oraz zabezpieczenia gospodarki i człowieka przed szkodami powstającymi wskutek emitowania zanieczyszczeń do atmosfery.

Dlatego w ramach projektu przeprowadziliśmy działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców.
A jednym z takich działań było opracowanie i wydrukowanie ulotki informacyjno-edukacyjnej zawierającej informacje dot.:

  • wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka;
  • skutków zdrowotnych i chorób powodowanych zanieczyszczonym powietrzem;
  • jak możemy wpływać na jakość powietrza;

Ochrona powietrza w Dolinie Radomki

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” zrealizowało inicjatywę pn. „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” zmierzającą do edukowania mieszkańców Doliny Radomki na temat ochrony powietrza.

Kolejnym działaniem było opracowanie i wydrukowanie kalendarza ściennego plakatowego zawierającego treści edukacyjne dotyczące działań związanych z ochroną powietrza

Chronmy powietrze w Dolinie Radomki 2020

Kalendarz do pobrania tutaj, oraz w Biurze LGD „Razem dla Radomki”.

Zadanie publiczne pn. „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Uroda z ula

Dookoła pszczół

W szkołach obszaru LGD odbywają się tematyczne prelekcje dotyczące pszczół, produktów pszczelich, pożytków, wpływu klimatu i rolnictwa na pszczoły czy wykorzystaniu produktów pszczelich w kosmetykach.

W dniu 13.12.2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie przeprowadzona została przez Panią Małgorzatę Kopycką prelekcja pn. „Uroda z ula”. Uczniowie zapoznali się ze zdrowotnymi właściwościami miodów, oraz z wykorzystaniem produktów pszczelich w kosmetyce.

Na koniec sami przygotowali peeling do ust sporządzony na bazie miodu. Była to ostania z cyklu prelekcji tematycznych dotyczących życia i roli pszczół dla środowiska, człowieka i gospodarki, przeprowadzona w ramach zadania publicznego „Dookoła pszczół” finansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Wyróżnienie dla komendantki hufca ZHP Radom-powiat

Na I Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Przysusze komendantka hufca ZHP Radom-powiat, Pani Małgorzata Szydło została wyróżniona w kategorii Lokalni Liderzy.

Pani Małgorzata, czynna uczestniczka WOŚP, jest uwielbiana przez dzieci, organizowała wielokrotnie obozy wypoczynkowe, rajdy, festiwale piosenki patriotycznej i harcerskiej.

I Gala Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Przysusze

Pożytki pszczele

Dookoła pszczół

W szkołach obszaru LGD odbywają się tematyczne prelekcje dotyczące pszczół, produktów pszczelich, pożytków, wpływu klimatu i rolnictwa na pszczoły czy wykorzystaniu produktów pszczelich w kosmetykach.

W dniu 26. listopada w szkole podstawowej w Starych Zawadach, gmina Jedlińsk, Pan Stanisław Komorowski z Czarnego Ługu prowadzący
gospodarstwo pasieczne, przedstawił ciekawą prelekcję pt „Pożytki pszczele”