Ochrona powietrza w Dolinie Radomki

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” zrealizowało inicjatywę pn. „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” zmierzającą do edukowania mieszkańców Doliny Radomki na temat ochrony powietrza.

Kolejnym działaniem było opracowanie i wydrukowanie kalendarza ściennego plakatowego zawierającego treści edukacyjne dotyczące działań związanych z ochroną powietrza

Chronmy powietrze w Dolinie Radomki 2020

Kalendarz do pobrania tutaj, oraz w Biurze LGD „Razem dla Radomki”.

Zadanie publiczne pn. „Ochrona powietrza w Dolinie Radomki” dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.