Cyfrowy surogat świata realnego

Wyobrażając sobie zdalne życie w wirtualnych cyfrowych domenach, patrzymy głównie na trójwymiarowe grafiki wygenerowane w stylu gier komputerowych. Taką wizję snuł Mark Zuckerberg, przeobrażając Facebook w Meta. Jednak w praktyce bardziej pociągająca wersja cyfrowego świata, w którym dałoby się zanurzyć, może być związana z cyfrowym surogatem świata realnego.

Żródło: młodytechnik.pl

Wspólnym ich rysem wydaje się być rodzaj wirtualnej rzeczywistości, w którym można spotkać się z innymi ludźmi i wejść z nimi w interakcję. Aby wziąć udział czy też po prostu wejść do metawersum, trzeba mieć swoją internetową reprezentację nazywaną różnie, np. cyfrowym bliźniakiem. Ponieważ jednak ten termin upowszechnia się w odniesieniu do maszyn i systemów „nieożywionych”, przyjmijmy nieco starszy termin – awatar.

Jak przekazać 1% podatku radomskim harcerzom?

Związek Harcerstwa Polskiego jest Organizacją Pożytku Publicznego – istnieje możliwość przekazania 1,5% podatku dochodowego na rzecz ZHP.

Wsparcie działań Hufca ZHP Radom-Miasto jest bardzo proste. Wypełniając formularz PIT należy:

  • W polu „Numer KRS” wpisać: „0000291419”
  • Wypełnić pole „Wnioskowana kwota”
  • W polu „Cel szczegółowy 1,5%” wpisać „Hufiec Radom-Miasto”

Aby przekazać 1% podatku na rzecz konkretnej drużyny należy dodać jej symbol w polu „Cel szczegółowy 1%” (np. „Hufiec ZHP Radom-Miasto 1 RDH”).