Jak przekazać 1% podatku radomskim harcerzom?

Związek Harcerstwa Polskiego jest Organizacją Pożytku Publicznego – istnieje możliwość przekazania 1,5% podatku dochodowego na rzecz ZHP.

Wsparcie działań Hufca ZHP Radom-Miasto jest bardzo proste. Wypełniając formularz PIT należy:

  • W polu „Numer KRS” wpisać: „0000291419”
  • Wypełnić pole „Wnioskowana kwota”
  • W polu „Cel szczegółowy 1,5%” wpisać „Hufiec Radom-Miasto”

Aby przekazać 1% podatku na rzecz konkretnej drużyny należy dodać jej symbol w polu „Cel szczegółowy 1%” (np. „Hufiec ZHP Radom-Miasto 1 RDH”).