Smart Village w Dolinie Radomki- Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby w podregionie Radomskim

W latach 2020-2023 samorząd Mazowsza zrealizował projekt badawczy „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”, w wyniku którego powstał system informatyczny ROLMApp.

ROLMApp umożliwia rolnikom zgłaszanie badania gleby, obsługę procesu certyfikacji gospodarstw rolnych oraz wydawanie Certyfikatu Mazowieckiego, przeglądanie wybranych danych teledetekcyjnych, informacji pogodowych oraz prowadzenia agrodziennika dla gospodarstwa rolnego. Rolnicy korzystają z systemu online (https://rolmapp.pl) lub w bezpłatnej aplikacji.

W związku z uruchomieniem głosowania w bieżącej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, proszę o poparcie projektu budowy Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby w podregionie Radomskim. Głosowanie do 23 czerwca 2024

Projekt polega na budowie Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby, które będzie prowadziło swoją działalność w podregionie Radomskim. Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby będzie świadczyło nieodpłatne usługi w zakresie diagnostyki gleb oraz nadawania Certyfikatu Mazowieckiego. Zainteresowani poznają wyniki już w dniu badania gleby, bezpośrednio na portalu oraz w aplikacji mobilnej

Opis projektu nr 37

Zachęcamy do głosowania na projekt nr 37 Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

Pytania o Unię Europejską i euro – nowa publikacja

  • Co robić, kiedy traktaty unijne są niezgodne z Konstytucją RP?
  • Czy Niemcy mają decydujący wpływ w UE?
  • Kiedy Ukraina może wejść do Unii Europejskiej?
  • Czy po wprowadzeniu euro wzrosną ceny?

Publikacja autorstwa Marcina Święcickiego zawiera 35 pytań, które obecne są w debacie publicznej i w prosty, a zarazem merytoryczny sposób udziela na nie rzetelnych odpowiedzi.

To doskonałe kompendium, które przyda się zarówno uczniom i studentom, jak i osobom szukającym wiarygodnych argumentów w dyskusji na tematy unijne.

Ochrona Pszczół – zadbajmy o przyrodę razem

Projekt „Ochrona pszczół – zadbajmy o przyrodę razem” został dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy „Ekologicznie Lokalnie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Film został zrealizowany w kwietniu 2024 roku w gospodarstwie pasiecznym Franciszka i Teresy Kapturskich w Jabłonicy, w gminie Wieniawa oraz w Wieniawie z udziałem uczniów z miejscowej Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego.

Produkty Tradycyjne W Dolinie Radomki – Chleb Wacyński

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „WAGYN PIEKARNIA Smak Zdrowia www.wacyn.com.pl”

Dzięki efektywnej współpracy Piekarnia WACYN i LGD Razem dla Radomki w dniu 7 marca 2024 r. „Chleb Wacyński” został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi , w kategorii: wyroby piekarnicze i cukiernicze.

Do wytwarzania chleba wacyńskiego używane są, tak jak dawniej, tylko naturalne surowce: mąka żytnia, woda i sól. Do pieczywa nie stosuje się polepszaczy. Chleb wacyński jest delikatny dzięki naturalnej fermentacji ciasta żytniego, która bardzo dobrze wpływa na jego jakość. Do pieczywa nie trzeba dodawać drożdży, ponieważ drożdże kwasowe wytwarzają się spontanicznie. W czasie takiej fermentacji namnażają się bakterie z grupy mlekowych.

Może być zdjęciem przedstawiającym bagietka i chleb żytni

Podczas dożynek wojewódzkich lub powiatowych chleb wacyński jest elementem daru ołtarza. Chleb wacyński prezentowany jest m.in. na Święcie Chleba w Radomiu, które odbywa się od 25 lat i przyciąga tłumy radomian oraz mieszkańców województwa mazowieckiego.

Ochrona powietrza oraz ochrona człowieka i środowiska przed hałasem w województwie mazowieckim

Województwo mazowieckie ma potencjał do poprawy jakości powietrza i zminimalizowania wpływu hałasu na życie codzienne. Przedstawimy innowacyjne podejścia, technologie oraz projekty mające na celu ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza.

Nasza publikacja przeniesie Cię w świat badań, analiz i rozwiązań dotyczących zagrożeń zanieczyszczeniem powietrza oraz hałasem, a także działań na rzecz zadbania o naszą planetę dla przyszłych pokoleń.