Produkty Tradycyjne W Dolinie Radomki – Chleb Wacyński

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „WAGYN PIEKARNIA Smak Zdrowia www.wacyn.com.pl”

Dzięki efektywnej współpracy Piekarnia WACYN i LGD Razem dla Radomki w dniu 7 marca 2024 r. „Chleb Wacyński” został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi , w kategorii: wyroby piekarnicze i cukiernicze.

Do wytwarzania chleba wacyńskiego używane są, tak jak dawniej, tylko naturalne surowce: mąka żytnia, woda i sól. Do pieczywa nie stosuje się polepszaczy. Chleb wacyński jest delikatny dzięki naturalnej fermentacji ciasta żytniego, która bardzo dobrze wpływa na jego jakość. Do pieczywa nie trzeba dodawać drożdży, ponieważ drożdże kwasowe wytwarzają się spontanicznie. W czasie takiej fermentacji namnażają się bakterie z grupy mlekowych.

Może być zdjęciem przedstawiającym bagietka i chleb żytni

Podczas dożynek wojewódzkich lub powiatowych chleb wacyński jest elementem daru ołtarza. Chleb wacyński prezentowany jest m.in. na Święcie Chleba w Radomiu, które odbywa się od 25 lat i przyciąga tłumy radomian oraz mieszkańców województwa mazowieckiego.

Ochrona powietrza oraz ochrona człowieka i środowiska przed hałasem w województwie mazowieckim

Województwo mazowieckie ma potencjał do poprawy jakości powietrza i zminimalizowania wpływu hałasu na życie codzienne. Przedstawimy innowacyjne podejścia, technologie oraz projekty mające na celu ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza.

Nasza publikacja przeniesie Cię w świat badań, analiz i rozwiązań dotyczących zagrożeń zanieczyszczeniem powietrza oraz hałasem, a także działań na rzecz zadbania o naszą planetę dla przyszłych pokoleń.

Doposażenie SAO Radomka

W związku z udzieloną dotacją na realizację w roku 2023 zadania  publicznego pt „Podniesienie sprawności działania SAO Radomka poprzez zakup wyposażenia”, realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” przez Województwo Mazowieckie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”. Prezentujemy zakupione wyposażenie:

  • 1. Notebook HP 255 GB 15,6″ R5/16/5/512SSD/W11
  • 2.Automatyczny ekspres DeLonghi Dinamica Plus

Doposażenie SAO Radomka w przedstawiony sprzęt będzie skutkowało podniesieniem sprawności w działaniu naszego stowarzyszenia i przyczyni się do zwiększenia organizowanych przedsięwzięć.

Dziękujemy Samorządowi Województwa Mazowieckiego za udzieloną dotację