„Produkty lokalne i tradycyjne na Zakrzewskiej Ziemi”

W miesiącu grudniu Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” zakończyło realizację kolejnego zadania publicznego pn. „Produkty lokalne i tradycyjne na Zakrzewskiej Ziemi”.  Był to projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłaszanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Inicjatywa ta stanowi kontynuację przez SAO „Radomka” i przez LGD „Razem dla Radomki” kierunku działań w obszarze budowania silnej marki produktów tradycyjnych, w tym w szczególności Papryki Przytyckiej, lokalnych i ich producentów z terenu Południowego Mazowsza, a w tym upowszechnienie produktów tradycyjnych i lokalnych, oraz dbanie o rozwój dziedzictwa kulinarnego tego terenu.

Projekt skierowany był do mieszkańców – producenci żywności, rolników, przetwórców, restauratorów, właścicieli obiektów gastronomicznych, wszystkich mieszkańców Doliny Radomki, samorządów, Koła Gospodyń Wiejskich,. Projekt realizowany był w okresie: od 08.10.2018 do 31.12.2018 r..

„Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki – w Sieci”

W miesiącu listopadzie Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” zakończyło realizację zadania publicznego pn. „Produkty tradycyjne i lokalne Doliny Radomki – w Sieci”. Był to projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadanie 16 i 17 ogłaszanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Inicjatywa ta stanowi podjęcie przez SAO „Radomka” i kontynuację przez LGD „Razem dla Radomki” kierunku działań w obszarze budowania silnej marki produktów tradycyjnych i rozwoju dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki.