Pamiętam jak… Krótka opowieść o lokalnych smakach

To projekt dofinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 15 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. Pamiętam jak… Krótka opowieść o lokalnych smakach.

Projekt realizowany będzie w okresie od maja do grudnia 2021 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ”Razem dla Radomki” .

Przez dziedzictwo kulinarne rozumieć można produkty żywnościowe i potrawy, charakteryzujące się szczególnymi cechami jakościowymi, tradycyjnymi sposobami przyrządzania i wytwarzania sięgającymi często odległej historii. Produkty te wytwarzane są głównie w małej skali przy wykorzystaniu specyficznych umiejętności i technologii, a także związane są z określonym obszarem geograficznym. Nie tylko środowisko geograficzne, czyli pierwotne warunki naturalne lub modyfikowane przez człowieka, wpływały na kształtowanie się zwyczajów i specyfiki związanej z pożywieniem.

Ogromną role odegrały także czynniki kulturowe takie jak wierzenia, kult czy religia, wprowadzająca posty i umartwienia i wiele innych ograniczeń, zakazów czy nakazów, począwszy od zjawiska tabu szeroko rozpowszechnionego w wielu społecznościach pierwotnych, a kończąc na skomplikowanych systemach. Największą zaletą kuchni tradycyjnej do około końca XIX wieku było to, że opierała się ona na wykorzystaniu, mówiąc językiem współczesnym, zdrowej, ekologicznej żywności. Wody były czyste, a udział w procesach technologicznych substancji chemicznych znikomy. Na tradycje kulinarne mają wpływ warunki naturalne czyli miejsce, gdzie żywność jest produkowana, a także sposób jej wytwarzania.

LGD Razem dla Radomki liderem wśród lokalnych grup działania z Mazowsza. Podpisaliśmy umowy na realizację 6 nowych projektów!

LGD Razem dla Radomki

W dniu 18 czerwca 2021 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w Radomiu nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zawarło umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów w 2021 roku. Umowy zostały zawarte przez Prezesa Stowarzyszenia Cezarego Nowka oraz Wicemarszałka Województwa Rafała Rajkowskiego Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Kazimierza Porębskiego.

Warto zaznaczyć, iż kolejny rok z rzędu – jesteśmy na pierwszym miejscu wśród lokalnych grup działania z Mazowsza pod względem ilości projektów, które otrzymały wsparcie w konkursach ogłaszanych przez Samorząd Mazowsza. Dodatkowo jesteśmy również na 1 miejscu jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie organizacje pozarządowe z terenu południa Województwa Mazowieckiego.

Dziękujemy za pozytywną ocenę naszych inicjatyw i wsparcie. Oprócz 5 projektów, wybranych do realizacji przez Samorząd Województwa dla których zawarliśmy dziś umowy – zostało jeszcze kilka innych inicjatyw, o których informować będziemy po zawarciu porozumień. Dodatkowo wczoraj – zawarliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie umowę dotyczącą realizacji 6 projektu pn. Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną.

Wśród podpisanych umów w dniu dzisiejszym znalazły się następujące inicjatywy:

  • Liderzy Społeczności Lokalnych. Kwota wsparcia: 44 428,16 zł.
  • Działalność LGD Razem dla Radomki w zakresie aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich. Kwota wsparcia 41 400,00 zł.
  • Rola pszczół w środowisku naturalnym. Kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
  • Na Szlaku Kulinarnym Doliny Radomki. Kwota wsparcia: 10 000,00 zł.
  • Pamiętam jak.. Krótka opowieść o lokalnych smakach. Kwota wsparcia 10 000,00 zł. (projekt realizowany jako partnerski z Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Radomka)
  • Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną. Kwota wsparcia 200 000,00 zł

Walne Zgromadzenie Członków LGD Razem dla Radomki Cezary Adam Nowek – Prezesem LGD na kadencję 2021-2025

 Cezary Nowek Prezesem LGD

Jednogłośnie przyjęte absolutorium dla Zarządu LGD za działalność w 2020 roku oraz jednogłośny wybór władz Stowarzyszenia na lata 2021-2025 w tym na kolejną kadencję Prezesa – Cezarego Adama Nowka to najważniejsze z uchwał zorganizowanego w dniu 11 czerwca 2021 roku w Słowikowie – Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.