Z żałobnej karty

Odszedł na wieczną wartę harcmistrz Konrad Bielecki, aktywny instruktor ZHP. Pasjonat turystyki i społecznego działania.

Członek władz hufca Radom – miasto im.St.Wernera i Chorągwi Radomskiej im. J.Kochanowskiego.Wyróżniony m.in. Krzyżem za Zasługi dla ZHP.

Turystyczna notka o Konradzie Bieleckim z lat minionych.

Cześć jego pamięci !

                                                              hm Cezary Nowek
                                                                 Komendant 
                                                         Radomskiej Chorągwi ZHP
                                                            Im. J.Kochanowskiego
                                                             (w latach 1988- 1997)

Zobacz, jak wygląda harcerstwo dzisiaj – raport o ZHP

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem “Zobacz, jak wygląda harcerstwo dzisiaj”, który prezentuje najważniejsze informacje o Związku Harcerstwa Polskiego.

Raport powstał w grudniu 2019 roku. Znajdziecie w nim informacje o organizacji, realizowanych projektach, wydarzeniach oraz o innych obszarach i aspektach działalności Związku Harcerstwa Polskiego.

Raport można przeczytać tutaj, a jeśli chcesz go pobrać to kliknij tutaj.

Źródło: zhp.pl

Konkurs Efektywny Młody Przedsiębiorca. Wydłużony termin składania zgłoszeń.

lgd razem dla radomki

LGD „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w konkursie który ma na celu wyróżnienie aktywnie działających młodych przedsiębiorców z obszaru gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki” tj. gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów oraz Zakrzew.

O tytuł Młodego Przedsiębiorcy mogą ubiegać się osoby w wieku do 35 roku życia prowadzące działalność w okresie minimum 1 roku i z sukcesem wdrażające usługi, produkty swojej działalności.

Celem konkursu jest propagowanie postaw przedsiębiorczych na obszarze LGD „Razem dla Radomki” oraz wyłonienie i popularyzacja aktywnie działających młodych przedsiębiorców na terenie LGD.

Efektem konkursu będzie wyłonienie i nagrodzenie min. 6 przedsiębiorców. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Termin składania dokumentacji został wyznaczony na dzień 12.05.2020 r.

Formularz zgłoszeń dostępny jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/images/multicel/Karta_zgloszenia.doc

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/images/multicel/Regulamin_konkursu_przedsiebiorca.docx

PAMIĘTAMY – 80 rocznica Zbrodni Hitlerowskiej – Firlej k. Radomia

Do pierwszej egzekucji na Firleju doszło 4 kwietnia 1940 roku. Niemcy rozstrzelali wówczas 145 chłopów ze wsi Gałki, Gielniów i Mechlin oraz wsi Stefanków (70 męźczyzn) za udzielanie pomocy oddziałom majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Zamordowanych zasypano piachem. W maju 1940 roku rozstrzelano ok. 3500 osób – cywilów, żołnierzy, nauczycieli czyli inteligencję, partyzantów, rolników, którzy odmawiali przekazywania kontygentów. Transporty liczyły od kilku do kilkuset osób, choć zdarzyły się transporty z pojedynczymi ludźmi.

Pomnik Firlej Radom
Źródło: radom.naszemiasto.pl

Pomimo przemyślanych prób likwidacji dowodów ludobójstwa (w 1943  roku okupanci sprowadzili tutaj specjalne, ruchome krematoria oraz młyny), dzięki naocznym świadkom egzekucji m. in. mieszkańcom ukrytym w okolicznych lasach, po wojnie udało się odnaleźć ciała wielu ofiar ludobójstwa jak również ujawnić niektóre okoliczności zbrodni. 

Na przykład gdy samochody wiozące na Firlej skutych drutem skazańców grzęzły na leśnej drodze – teren piaszczysty – wyciągano najbardziej wyczerpanych i żywych składając ich pod koła, aby samochody mogły szybciej wydobyć się z grzęzawiska oraz drugi przykład – dwóch Niemców przywiozło skazańca w wieku ok. 10 lat i zastrzelili go.

W 1945 roku odbył się zbiorowy pogrzeb, pochówek ofiar egzekucji, których według różnych źródeł było 12.000-15.000. Dla upamiętnienia tego miejsca ustawione zostały trzy drewniane krzyże oraz symboliczny grób z metalowym krzyżem i tablicą. W 1969 roku staraniem środowisk kombatanckich przystąpiono do prac nad  wzniesieniem pomnika ku czci poległych – w 1975 roku zakończono budowę. Oficjalne odsłonięcie nastąpiło w 1976 roku. Pomnik powstał wg. projektu radomskiego artysty plastyka Macieja Paterkowskiego.