Z żałobnej karty

Odszedł na wieczną wartę harcmistrz Konrad Bielecki, aktywny instruktor ZHP. Pasjonat turystyki i społecznego działania.

Członek władz hufca Radom – miasto im.St.Wernera i Chorągwi Radomskiej im. J.Kochanowskiego.Wyróżniony m.in. Krzyżem za Zasługi dla ZHP.

Turystyczna notka o Konradzie Bieleckim z lat minionych.

Cześć jego pamięci !

                                                              hm Cezary Nowek
                                                                 Komendant 
                                                         Radomskiej Chorągwi ZHP
                                                            Im. J.Kochanowskiego
                                                             (w latach 1988- 1997)