Uroda z ula

Dookoła pszczół

W szkołach obszaru LGD odbywają się tematyczne prelekcje dotyczące pszczół, produktów pszczelich, pożytków, wpływu klimatu i rolnictwa na pszczoły czy wykorzystaniu produktów pszczelich w kosmetykach.

W dniu 13.12.2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie przeprowadzona została przez Panią Małgorzatę Kopycką prelekcja pn. „Uroda z ula”. Uczniowie zapoznali się ze zdrowotnymi właściwościami miodów, oraz z wykorzystaniem produktów pszczelich w kosmetyce.

Na koniec sami przygotowali peeling do ust sporządzony na bazie miodu. Była to ostania z cyklu prelekcji tematycznych dotyczących życia i roli pszczół dla środowiska, człowieka i gospodarki, przeprowadzona w ramach zadania publicznego „Dookoła pszczół” finansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.