Pożytki pszczele

Dookoła pszczół

W szkołach obszaru LGD odbywają się tematyczne prelekcje dotyczące pszczół, produktów pszczelich, pożytków, wpływu klimatu i rolnictwa na pszczoły czy wykorzystaniu produktów pszczelich w kosmetykach.

W dniu 26. listopada w szkole podstawowej w Starych Zawadach, gmina Jedlińsk, Pan Stanisław Komorowski z Czarnego Ługu prowadzący
gospodarstwo pasieczne, przedstawił ciekawą prelekcję pt „Pożytki pszczele”