Z realizacji projektu „Pszczoły i Miód w Dolinie Radomki”

W ramach projektu pn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki” – Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami projektu Związkiem Gmin Radomka oraz Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka” realizowało inicjatywę zmierzającą do uświadamiania społeczeństwu znaczenia pszczół w środowisku naturalnym, które pełnią w nim jedną z najważniejszych ról, służą ludziom, przyczyniając się również do zapewnienia równowagi środowiskowej.

Opracowaliśmy ulotkę informacyjno-edukacyjną zawierającą informacje dot. właściwości zdrowotnych miodów, oraz kontakt do pszczelarzy z obszaru Doliny Radomki (powiatu radomskiego i przysuskiego).  

Ulotkę została wydrukowana w ilości 1000 szt. i rozpropagowana m.in. podczas cyklu zajęć edukacyjnych pn. „Pszczele opowieści”, na których wiedzę nt. pszczół przekazywał Pan Łukasz Murawski Mistrz pszczelarstwa z Woli Wacławowskiej. Cykl przeprowadzonych zajęć edukacyjnych skierowany był do dzieci szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego. Pan Łukasz opowiadał o znaczeniu pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zwracał uwagę na piękno całej przyrody a także zagrożenia ekologiczne wynikające ze zmniejszającej się ciągle ilości niewielkich pasiek oraz postępującej degradacji całego środowiska, którego dużą częścią są pszczoły, kwiaty, drzewa i wszystkie rośliny, będące źródłem surowców niezbędnych do wytwarzania produktów pszczelich, stanowiących poprzez swoje właściwości odżywcze i lecznicze coraz bardziej doceniany skarb przyrody oferowany człowiekowi.

Mówił o korzyściach z obecności pszczół w rolnictwie, jak też o pszczelarstwie, które przyczyniło się do pozyskania wielu cennych leków na bazie naturalnych składników wytwarzanych dzięki pszczołom. Na zakończenie zajęć Pan Łukasz ku uciesze dzieci przeprowadzał mini konkursy z mini nagrodami. Cykl edukacyjny pn. „Pszczele opowieści” został przeprowadzony w 6 szkołach: 26.11.2019 w PSP w Bielisze, 27.11.2019 w PSP w Wolanowie, 29.11.2019 w PSP nr 2 w Przysusze, 04.12.2019 w PSP w Wieniawie, 05.12.2019 w PSP w Starych Zawadach i 10.12.2019 w PSP we Wrzosie.

W ramach projektu uczestniczyliśmy ze stoiskiem wystawienniczym w 2 imprezach o zasięgu ponad powiatowym i powiatowym;

Miody z Doliny Radomki na Targach Papryki w Przytyku.

W dniu 18 sierpnia 2019 roku podczas XX Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku stowarzyszenie „Razem dla Radomki” prezentowało pszczelarzy i miody z Doliny Radomki. Na stoisku wystawienniczym przygotowanym przez Pana Adama Pysiaka znanego i uznanego pszczelarza z Golędzina mogliśmy posmakować miodów odmianowych m.in. spadziowych, lipowych, wielokwiatowych, gryczanych, rzepakowych. Wśród odwiedzających stoisko rozpropagowana została ulotka informacyjna pn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki” w której zawarte zostały informacje dotyczące właściwości miodów oraz kontakt do pszczelarzy z obszaru Doliny Radomki. Pan Adam ubrany w strój pszczelarza przeprowadził pokaz wirowania miodu, oraz prezentował i przekazywał informacje na temat życia pszczół, odmian i właściwości miodów. Wśród uczestników Targów widać było ożywione zainteresowanie nie tylko miodami, ale także samą hodowlą pszczół.

Miody z Doliny Radomki na Food Festiwalu w Wolanowie.

Wolanów Food Festiwal to kolejna impreza na której stowarzyszenie „Razem dla Radomki” prezentowało pszczelarzy i miody z Doliny Radomki. Na stoisku wystawienniczym przygotowanym tym razem przez Pana Łukasza Murawskiego znanego i uznanego pszczelarza z Woli Wacławowskiej mogliśmy posmakować nie tylko miodów odmianowych spadziowych, lipowych, wielokwiatowych, gryczanych, rzepakowych, ale także pierzgi i pyłku. Pan Łukasz wzbudzał niemałe zainteresowanie swoją widzą i prezentowanymi produktami wśród odwiedzających stoisko gości. Na stoisku można było wziąć ulotkę informacyjną pn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki” w której zawarte zostały informacje dotyczące właściwości miodów oraz kontakt do pszczelarzy z obszaru Doliny Radomki.

Opracowaliśmy e-booka pn. „pszczoły, pszczelarze i miód w Dolinie Radomki” zawierającego informacje dotyczące:

–  życia pszczół w środowisku naturalnym,

– pszczelarzy z obszaru Doliny Radomki,

– oraz wytwarzanych przez nich miodów odmianowych.

"pszczoły, pszczelarze i miód w Dolinie Radomki"

Zadanie publiczne pn. „Pszczoły i miód w Dolinie Radomki” dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.