Zjazd sprawozdawczo wyborczy hufca ZHP Radom -Powiat. Podharcmistrz Robert Prus nowym komendantem hufca

29 listopada Hufiec ZHP Radom Powiat podczas Zjazdu Zwykłego pożegnał długoletnią komendantkę hufca hm. Małgorzatę Szydło i wybrał nowe władze na lata 2019-2023.

Komendantem został druh phm. Rober Prus, a jego zastępcą ds. programu i pracy z kadrą pwd. Tomasz Celuch. Druhna hm. Małgorzata Szydło nadal będzie wspierać działalność hufca pełniąc funkcję skarbnika. W skład komendy weszły ponadto druhny: hm. Dorota Różańska i pwd. Elżbieta Białas.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Wybrano też Komisję Rewizyjną, w skład której weszli: phm. Beata Krzemińska (przewodnicząca), hm. Cezary Nowek (zastępca przewodniczącego) i phm. Ireneusz Walczak.

Dotychczasowej komendantce hm. Małgorzacie Szydło podziękowano za poświęcony czas, zaangażowanie i wieloletnią służbę, a wszystkim nowym władzom gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia oraz satysfakcji z pełnionych funkcji! ⚜️