Pamiętam jak… krótka opowieść o lokalnych smakach

Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego – której członkiem jest Mazowsze – tworzy wizerunek i promuje region. Przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości, tworzy również płaszczyznę do współpracy dla wielu przedsiębiorstw i rolników w regionie. Ważne jest, by inicjatywa Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na trwałe wpisała się w działania promujące mazowiecką żywność.

Propagowanie rzetelnej wiedzy na temat ekologicznego pożywienia, promowanie turystyki kulinarnej, ochrona regionalnej specyfiki jest naszym obowiązkiem. Jednym z działań dotyczących upowszechniania wiedzy jest opracowanie i wydanie publikacji pt. „Pamiętam jak… krótka opowieść o lokalnych smakach”. We wrześniu 2021 r. w Domu Kultury w Przysusze miała miejsce jej autorska premiera. Autorką publikacji jest Pani dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka – pracownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Publikacja dostępna jest on-line pod adresem http://ebook.wdo
linieradomki.pl/pamietam-jak/
oraz na stronie saoradomka.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który został opublikowany w Informatorze Samorzadowym gminy Przytyk.