Konkurs „Rabata przyjazna pszczołom”

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich, placówki oświatowe, przetwórców, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, właścicieli punktów gastronomicznych, osoby prywatne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich), samorządy, placówki oświatowe do udziału w konkursie na rabatę przyjazną pszczołom.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których terenem zamieszkania i/lub działania są powiaty: radomski, przysuski, zwoleński. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić max. 5 rabat kwiatowych przyjaznych pszczołom umiejscowionych: bezpośrednio w gruncie, w skrzynkach, w gazonach, w donicach lub mieszanych..

Przy ocenie rabat brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  • różnorodność gatunków roślin,
  • połączenie gatunków ozdobnych z użytkowymi,
  • sadzenie roślin niskich z wysokimi,
  • połączenie różnych kolorów i kształtów kwiatów,
  • nasadzenia przede wszystkim gatunków rodzimych i tradycyjnych dla regionu,

Oceny dokona profesjonalne trzyosobowe jury. Zwycięzcom przekazane zostaną nagrody rzeczowe w postaci produktów pszczelich..

Formularze zgłoszeniowe oraz przepisy prosimy nadsyłać drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka”, Janiszew ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew lub na adres e-mail: biuro@saoradomka.pl. Ciągły nabór zgłoszeń do 15.10.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w terminie podanym przez Organizatora.