Wystawa Ks. Jan Wiśniewski

Zapraszamy do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, gdzie w 80. rocznicę śmierci ks. Jana Wiśniewskiego (1876-1943), historyka, literata, kolekcjonera i społecznika, została zorganizowana w dwóch salach okolicznościowa ekspozycja. W pierwszej części prezentowane są obiekty związane z posługą ks. Jana Wiśniewskiego w Borkowicach w latach 1913-1943- fotografie, szaty liturgiczne, modlitewniki, zabytkowe feretrony i dzieła literackie księdza.

W odrębnej sali pokazano różnorodne obiekty z jego zbiorów z dziedziny sztuki, historii, rzemiosła, sfragistyki nawiązujące do historii Polski i regionu z okresu XVI-XX w. Jest to fragment kolekcji, którą ks. Wiśniewski przekazał Towarzystwu Krajoznawczemu w Radomiu. Przekazany zbiór zapoczątkował funkcjonowanie radomskiego muzeum (obecnie Muzeum im. Jacka Malczewskiego). Pamiątki o charakterze historycznym zaczął gromadzić jeszcze jako wikary w Ćmielowie, później w Radomiu, a następnie na plebanii w Borkowicach, gdzie stworzył imponujące
zbiory, które udostępniał zwiedzającym. Spuściznę z czasem przekazał m.in. Bibliotece Jagiellońskiej, Towarzystwu Krajoznawczemu w Radomiu, Bibliotece Seminarium Duchownego i Muzeum Diecezjalnemu w Sandomierzu.

Był znanym społecznikiem. Założył kilka szkół w okolicach Borkowic, wspierał powstawanie ochotniczych straży ogniowych, stowarzyszeń. Zainicjował powstanie parafii w Ruskim Brodzie, ufundował, wzniósł lub poświęcił kilkadziesiąt obiektów małej architektury sakralnej oraz pomników o charakterze historycznym. Opracował m.in. 14 monografii dekanatów i parafii położonych obecnie w diecezji sandomierskiej, radomskiej, kieleckiej oraz archidiecezji częstochowskiej. Komplet jego dzieł można nabyć w muzealnym sklepie.

Ekspozycja czynna do 27 sierpnia.

Zapraszamy na 63. Dni Kolbergowskie

W niedzielę w Amfiteatrze w Przysusze odbędą się 63 Dni Kolbergowskie, będące jedną z najważniejszych na mapie naszego województwa imprez promujących dziedzictwo kulturowe i folklor. Celem przeglądu jest popularyzacja i ochrona najcenniejszych tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego oraz ukazanie twórczych aspiracji mieszkańców obszarów wiejskich.

Serdecznie zapraszamy. LGD Razem dla Radomki jest partnerem wydarzenia od ponad 10 lat i w tym roku również dofinansowało wydarzenie.

Cyfrowy surogat świata realnego

Wyobrażając sobie zdalne życie w wirtualnych cyfrowych domenach, patrzymy głównie na trójwymiarowe grafiki wygenerowane w stylu gier komputerowych. Taką wizję snuł Mark Zuckerberg, przeobrażając Facebook w Meta. Jednak w praktyce bardziej pociągająca wersja cyfrowego świata, w którym dałoby się zanurzyć, może być związana z cyfrowym surogatem świata realnego.

Żródło: młodytechnik.pl

Wspólnym ich rysem wydaje się być rodzaj wirtualnej rzeczywistości, w którym można spotkać się z innymi ludźmi i wejść z nimi w interakcję. Aby wziąć udział czy też po prostu wejść do metawersum, trzeba mieć swoją internetową reprezentację nazywaną różnie, np. cyfrowym bliźniakiem. Ponieważ jednak ten termin upowszechnia się w odniesieniu do maszyn i systemów „nieożywionych”, przyjmijmy nieco starszy termin – awatar.

Jak przekazać 1% podatku radomskim harcerzom?

Związek Harcerstwa Polskiego jest Organizacją Pożytku Publicznego – istnieje możliwość przekazania 1,5% podatku dochodowego na rzecz ZHP.

Wsparcie działań Hufca ZHP Radom-Miasto jest bardzo proste. Wypełniając formularz PIT należy:

 • W polu „Numer KRS” wpisać: „0000291419”
 • Wypełnić pole „Wnioskowana kwota”
 • W polu „Cel szczegółowy 1,5%” wpisać „Hufiec Radom-Miasto”

Aby przekazać 1% podatku na rzecz konkretnej drużyny należy dodać jej symbol w polu „Cel szczegółowy 1%” (np. „Hufiec ZHP Radom-Miasto 1 RDH”).

Akademia Europejska 2023

Zaproszenie do udziału dla osób, które chcą wiedzieć, jak działa Unia Europejska

Akademia to kurs online, którego celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście dynamicznych zmian, które zachodzą w związku z toczącą się wojną i innymi globalnymi wyzwaniami. Organizatorami są Fundacja Schumana, Fundacja Adenauera oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Kurs będzie się składał z pięciu, 90-minutowych spotkań on-line organizowanych w okresie kwiecień-czerwiec 2023 roku. Uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia Akademii Europejskiej. Po zakończeniu cyklu chętni będą mogli się włączać w inne działania organizatorów Akademii, jak konferencje, warsztaty, wyjazdy studyjne (także zagranicą), etc.

Kto może wziąć udział w Akademii?

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:

 • działaczy organizacji społecznych i obywatelskich;
 • pracowników sektora edukacji;
 • pracowników administracji publicznej, szczególnie na poziomie lokalnym;
 • innych osób, które w swojej pracy, edukacji lub działalności społecznej stykają się ze sprawami o tematyce europejskiej

W Akademii mogą wziąć udział osoby zamieszkałe w całej Unii Europejskiej. Wymagane jest sprawne posługiwanie się językiem polskim.

Program Akademii

Podczas seminariów poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Jak działa Unia Europejska? Czym tak naprawdę się zajmuje i jak podejmuje decyzje.
 • Narzędzia weryfikacji informacji z sieci dostępne dla każdego. Dezinformacja w Europie.
 • Dlaczego łatwo mogę kupić buty z Włoch? Wspólny rynek jako podstawa istnienia Wspólnoty Europejskiej.
 • Jak wojna zmienia Unię Europejską? Czy starczy nam gazu, czy możliwe jest członkostwo Ukrainy w Unii, jaka będzie przyszłość relacji z Rosją?
 • O co chodzi w awanturze o KPO? Kilka słów o funduszach europejskich.

Zakres tematyczny może ulec niewielkim zmianom, w zależności od aktualnej sytuacji w Europie oraz bieżących oczekiwań uczestników. Spotkania poprowadzą eksperci współpracujący z Fundacją Schumana, Fundacją Adenauera i OFOP.

Wszystkie osoby, które będą regularnie uczestniczyć w zajęciach, otrzymają Certyfikat ukończenia Akademii Europejskiej 2023.

Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Zapraszamy mazowieckich producentów żywności do udziału w XVI edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego za najlepszy produkt roku 2022.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskichstowarzyszeniagospodarstwa agroturystycznegospodarstwa ekologiczneosoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych.

Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach. 

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności, przetwórstwa oraz promocji mazowieckich wyrobów.

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania konkursu zawarte są w Regulaminie XVI edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2022.