Kondycja organizacji pozarządowych 2021

Patrzysz szerzej i interesuje Cię jak zmienia się środowisko, w którym działasz? Poznaj aktualne dane o polskim sektorze społecznym! Pobierz rozszerzoną wersję raportu z badania „Kondycja organizacji pozarządowych 2021”. Znajdziesz w nim: pogłębione analizy, komentarze ekspertów i ekspertek, infografiki i przekrojowe wnioski na temat bieżącej sytuacji stowarzyszeń i fundacji w Polsce.

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/

Kondycja organizacji pozarządowych 2021

Badanie “Kondycja organizacji pozarządowych” to największe niezależne badanie stowarzyszeń i fundacji w Polsce. Realizowane każdorazowo na losowo dobranej próbie, przez co badania mają charakter reprezentatywny i umożliwiają wnioskowanie o wszystkich aktywnych w Polsce organizacjach pozarządowych. Najnowszą edycję badania zrealizowano na próbie 1200 organizacji (warstwowanej ze względu na formę prawną organizacji i wielkość miejscowości będącej miejscem rejestracji organizacji).

Niniejszy raport to skrót najważniejszych danych opisujących stan polskiego sektora społecznego w 2021 roku. W rozszerzonej wersji raportu będą Państwo mogli zobaczyć te dane (i wiele więcej) na tle wyników z poprzednich edycji badania, pogłębione analizy oraz komentarze eksperckie, które pomagają w interpretacji danych.

XV Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego za najlepszy produkt roku 2021

Zaproszenie do udziału skierowane jest nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskichstowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach. 

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania konkursu zawarte są w regulaminie konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021.

Zgłoszenia do konkursu należy składać drogą pocztową lub mailową na załączonym formularzu zgłoszenia do konkursu, w terminie do 31 marca 2022 r

Lista plików do pobrania:

Źródło: mazovia.pl