Konkurs na Najlepsze Produkty Tradycyjne i Lokalne Doliny Radomki rozstrzygnięty!

LGD „Razem dla Radomki” bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie kulinarnym NA NAJLEPSZE PRODUKTY TRADYCYJNE I LOKALNE DOLINY RADOMKI.

Uczestnicy przesłali do nas wiele interesujących przepisów na smakowite potrawy, zarówno wytrawne jak i słodkie. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w dniu 12 września 2021 w Domu Kultury w Przysusze.

Komisja konkursowa po burzliwych obradach postanowiła przyznać
niezależnie od kategorii nagród głównych w postaci bonów w wysokości 500,00 zł każdy i 5 wyróżnień w wysokości 250,00 zł każdy na zakup sprzętu AGD.

Nagrodzeni uczestnicy, którzy przesłali zgłoszenia na potrawy:

 • Gospodarstwo Sadownicze MB Monika Bankiewicz – Ocet jabłkowy
 • Piekarnia Wacyn – Drożdżowiec z Wacyna
 • Oskar. Hotel, restauracja. Kobyłka Grzegorz – Zalewajka przysuska Oskar
 • Oskar. Hotel, restauracja. Kobyłka Grzegorz – Pierogi przysuskie
 • . Monika Senator-Przychodzień – Smażony karp z Podgajka
  Wyróżnieni uczestnicy, którzy przesłali zgłoszenia na potrawy:
 • KGW „Z wichrowego Wzgórza” w Jakubowie – Pierogi pyzowe
 • Anna Szyszka – Maliniaczek Skrzynecki
 • Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska” – Zupa Dyniowa
 • Agnieszka Czubak – Pierogi z kaszanką
 • Alicja Kowalczyk – Dżem z cukinii z pomarańczą

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, za wspaniałe przepisy oraz propozycje dań. Zapraszamy do „smakowitej” galerii.

LGD Razem dla Radomki wspiera przedsiębiorców . Film z Wieści z Mazowsza.

Jak ważne jest wsparcie przedsiębiorczości na terenach wiejskich, pokazuje kolejne wydanie Wieści z Mazowsza, prezentujące firmy, które otrzymały dofinansowanie od Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

W filmie możecie Państwo zobaczyć następujące przedsiębiorstwa:

 • Piekarnia Wacyn – jeden z liderów na rynku piekarniczym w naszym regionie, otrzymał wsparcie otrzymała wsparcie na budowę pomieszczeń biurowych, garowni i chłodni.
 • Rodzinna firma Migma oraz Lech Stone Bartłomiej Lech – firma z Jedlanki, zajmująca się produkcją parapetów, blatów i schodów z kamienia. Firmy otrzymały 3 krotne wsparcie od LGD „Razem dla Radomki”.
 • Power Trans – firma z miejscowości Zawady (gm. Wieniawa) , która otrzymała wsparcie na utworzenie myjni TIR i montaż paneli fotowoltaicznych

Kulinarna opowieść przepełniona smakami z dawnych lat

Wydarzenie organizowane w dniu 12 września 2021/niedziela w Domu Kultury w Przysusze przy ul. Radomskiej. Organizatorami są Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” przy współudziale Muzeum im. Oskara Kolberga i Domu Kultury w Przysusze.

Zaczynamy o godz. 17.00 spotkaniem z autorką publikacji pt. Pamiętam jak… krótka opowieść o lokalnych smakach – Panią Agnieszką Zarychtą-Wójcicką. Podczas wydarzenia nastąpi prezentacja potraw i rozstrzygnięcie dwóch konkursów kulinarnych. O produktach i producentach Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza usłyszymy podczas prelekcji.

Podczas wydarzenia zapraszamy na stoisko wystawiennicze i darmową degustację produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, a wśród nich produktów członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy na Smaki Dziedzictwa.

RSI: Akademia Innowacji

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie on-line RSI: Akademia Innowacji, który dedykowany jest wszystkim, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tworzeniu innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na problemy występujące na obszarach wiejskich i peryferyjnych lub/i sami chcą mieć realny wpływ na swoje otoczenie.

RSI: Akademia Innowacji składa się z 5 modułów związanych z tworzeniem propozycji wartości (value proposition), modelem biznesu społecznego, zarządzaniem wpływem społecznym oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. Przystępując do kursu uczestnicy, otrzymują bezpłatny dostęp do wywiadów z ekspertami, wielu narzędzi stworzonych przez profesjonalistów, jak również praktycznych wskazówek. Po ukończeniu wszystkich 5 modułów uczestnicy otrzymują imienny certyfikat.

Aby wziąć udział w kursie, wystarczy założyć konto na platformie Skyrocket – https://skyrocketplatform.eu/pl. Szczegółowe informacje dot. poszczególnych modułów oraz instrukcję, jak założyć konto i przejść do podstrony kursu przesyłam w załączniku.

XI edycja konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm warto propagować i nagradzać!

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur (każdą na osobnym formularzu).

Kapituła konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze laureatów w następujących kategoriach:

1)    wolontariat indywidualny;
2)    wolontariat grupowy;
3)    wolontariat w szkole lub przedszkolu;
4)    wolontariat seniorów;
5)    wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym od 1 do 30 września.

Wyjazd szkoleniowy w zakresie zdobycia wiedzy i dobrych praktyk w tematyce turystycznej.

W dniach 06-08.08.2021 odbył się wyjazd szkoleniowy skierowany do osób mieszkańców obszaru wiejskiego Doliny Radomki.

Celem realizacji zadania była budowa marki turystycznej regionu południowej części Województwa Mazowieckiego w zakresie zdobycia wiedzy w tematyce turystycznej. Wyjazd skierowany był do osób chcących utworzyć gospodarstwa agroturystyczne na obszarze Doliny Radomki, oraz poszukujących inspiracji i dobrego przykładu jak utworzyć, takie gospodarstwo, czym zainteresować potencjalnego turystę, w jaki sposób wykorzystać walory miejsca, jak współpracować, czy tez w jakim zakresie z lokalnym samorządem, czy też instytucjami kultury, by poszerzać te ofertę.

Za inspirację i przykład dobrych praktyk posłużyło Roztocze. Zadanie zostało uzupełnione o szkolenie stacjonarne, które odbyło się dniu 19 sierpnia 2021 w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie wśród m.in. uczestników wyjazdu. Jego tematem była „Turystyka obszaru Doliny Radomki na przykładzie turystyki kulinarnej”.

Zadanie zrealizowane zostało ze Związkiem Gmin Radomka, partnerem skupiającym gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Jest to Partner, którego aktywność i obszar działań skupia się po stronie samorządowej. Tak więc projekt nasz zawierał i łączył w sobie spojrzenie od strony organizacji pozarządowej, samorządu oraz mieszkańców, poprzez odpowiedni dobór jego uczestników.

Akcja społeczna “Wolna szkoła”.

Czerwona ekierka symbolem obywatelskiego sprzeciwu wobec rządowych zmian w oświacie.

Akcja społeczna “Wolna szkoła”.

1 września zaczyna się nowy rok szkolny, w którym szkoła zmieni się nie do poznania. – Rząd chce odebrać naszym dzieciom wolność wyboru i krytycznego myślenia, nauczyć nietolerancji, oportunizmu i konformizmu. Nie pozwólmy na to – mówią organizatorzy kampanii społecznej #Wolna szkoła NIE partyjna.

W trakcie wakacji rząd przygotował radykalne zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły. Mogą one zostać uchwalone przez Sejm już we wrześniu. Rząd chce odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły. Poddać dyrektorów i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli. Karać za niezależność i samodzielność i twórcze myślenie. Usuwać niewygodnych dyrektorów i obsadzać placówki posłusznymi władzy funkcjonariuszami. Wprowadzić w szkole znaną z okresu PRL atmosferę donosów, kontroli i strachu. Nowe przepisy dotkną każdego, kto ma do czynienia ze szkołą. Czyli 4,6 milionów uczniów i uczennic, ponad 700 tysięcy nauczycielek i nauczycieli, i ich rodzin.

„Wielka korupcja” za unijne pieniądze? Jak ograniczyć ryzyko dla Polski i UE

W nadchodzących latach Polska będzie jednym z głównych beneficjentów wyjątkowego pod względem skali i formy mechanizmu solidarności finansowej w Unii Europejskiej. Fundusz Odbudowy i Odporności ma pomóc gospodarce europejskiej podźwignąć się z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Polska otrzyma ponad 100 mld złotych w formie grantów i będzie mogła skorzystać z pożyczek na preferencyjnych zasadach. Razem z funduszami pochodzącymi z nowego budżetu unijnego, środki Krajowego Planu Odbudowy (KPO) stanowić mają koło zamachowe rozwoju gospodarczego Polski w nadchodzących latach.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Najlepsze miody z Twojej zagrody”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze miody. Celem Konkursu jest propagowanie tradycyjnych miodów, charakterystycznych dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Konkurs ma za zadanie wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produktu.

Konkurs skierowany jest do Pszczelarzy jak i osób amatorsko hodujących pszczoły, których główna siedziba i miejsce wytwarzania produktu znajdują się na terenie powiatów radomskiego lub przysuskiego.

Zostaną wybrane najlepsze miody w trzech kategoriach:

 • Miód pszczeli odmianowy,
 • Miód pszczeli wielokwiatowy,
 • Miód pszczeli spadziowy,

W każdej z kategorii można zgłosić jeden produkt. Zgłoszeń należy dokonywać na Formularzu zgłoszeń do konkursu w terminie do 23 sierpnia 2021. Formularze można kierować na adres:

 • Razem dla Radomki
 • Janiszew, ul. Zielona 127
 • 26-652 Zakrzew
 • lub
 • mailowo: zarzad@razemdlaradomki.pl

Formularz zgłoszeń do konkursuPobierz

Regulamin konkursuPobierz

Konkurs ma dwuetapowy przebieg. W pierwszym etapie następuje nadsyłanie zgłoszeń. W drugim etapie następuje ocena przez Komisję konkursową opisanych i dostarczonych przez producentów/hodowców próbek miodów. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym przez Organizatora, o czym laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową.

Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców którym przyznane zostaną nagrody rzeczowe  w postaci węzy pszczelej lub pokarmów pszczelich o łącznej wartości 3 600,00 zł.

Zapraszamy!