Rabaty przyjazne pszczołom nadesłane w konkursie Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA”

Sao Radomka, LGD Razem dla Radomki, mazowsze serce polski

Wyjątkowo urokliwe i cieszące oczy swoim wyglądem rabaty zostały zgłoszone na konkurs organizowany przez Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” – na rabatę przyjazną pszczołom.

Celem organizowanego konkursu było:

 1.Propagowanie znaczenia oraz roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

2.Kształtowanie świadomych postaw wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze i propagowanie konieczności rozumienia procesów przyrodniczych i ochrony przyrody.

3.Podniesienie świadomości ekologicznej i budowanie postaw proekologicznych, oraz rozbudzanie wrażliwości na potrzeby środowiska.

Zapraszamy na fotorelacje.

Wpływ przemysłowego rolnictwa i klimatu na pszczoły i inne owady zapylające

W szkołach obszaru LGD odbywają się tematyczne prelekcje dotyczące pszczół, produktów pszczelich, pożytków, wpływu klimatu i rolnictwa na pszczoły czy wykorzystaniu produktów pszczelich w kosmetykach.

W dniu 26. listopada w szkole podstawowej na Bielisze, gmina Zakrzew, Pan Cezary Nowek przedstawił w prezentacji multimedialnej ciekawą prelekcję pt „Wpływ przemysłowego rolnictwa i klimatu na pszczoły i inne owady zapylające”

Zjazd sprawozdawczo wyborczy hufca ZHP Radom -Powiat. Podharcmistrz Robert Prus nowym komendantem hufca

29 listopada Hufiec ZHP Radom Powiat podczas Zjazdu Zwykłego pożegnał długoletnią komendantkę hufca hm. Małgorzatę Szydło i wybrał nowe władze na lata 2019-2023.

Komendantem został druh phm. Rober Prus, a jego zastępcą ds. programu i pracy z kadrą pwd. Tomasz Celuch. Druhna hm. Małgorzata Szydło nadal będzie wspierać działalność hufca pełniąc funkcję skarbnika. W skład komendy weszły ponadto druhny: hm. Dorota Różańska i pwd. Elżbieta Białas.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Wybrano też Komisję Rewizyjną, w skład której weszli: phm. Beata Krzemińska (przewodnicząca), hm. Cezary Nowek (zastępca przewodniczącego) i phm. Ireneusz Walczak.

Dotychczasowej komendantce hm. Małgorzacie Szydło podziękowano za poświęcony czas, zaangażowanie i wieloletnią służbę, a wszystkim nowym władzom gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia oraz satysfakcji z pełnionych funkcji! ⚜️