Spotkania edukacyjno-informacyjne dotyczące gospodarki odpadami zakończone!

Zakończyliśmy spotkania edukacyjno-informacyjne trwające na obszarze LGD „Razem dla Radomki” dotyczące gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki w obiegu zamkniętym.

Łącznie w ramach projektu pn. „Bądźmy eko w Dolinie Radomki” podczas 12 spotkań w 7 szkołach obszaru „Razem dla Radomki” przeszkolonych zostało 379 uczniów klas I-III.

Zajęcie skierowane były do dzieci szkół podstawowych i przeprowadzone zostały w PSP w Przytyku, Mleczkowie, Sławnie, Wrzosie, Skrzyńsku, Wieniawie i Jedlińsku.

Działania informacyjne skierowane do najmłodszych przekazywane przez prowadzącego spotkania Pana Cezarego Nowekdotyczyły tematów: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych dla gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz idee Zero Waste i 3U i służyły kształtowaniu prawidłowych postaw dotyczących ochrony środowiska.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Weź udział w szczycie Cyfrowym ONZ – IGF 2021

Wiceprzewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego Piotr Mazurek zaprasza do bezpłatnego udziału w Światowym Szczycie Cyfrowym ONZ – Forum Zarządzania Internetem – IGF2021, którego gospodarzem będzie Polska. Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-10 grudnia w Katowicach – zarówno stacjonarnie jak i w formie zdalnej, aby wspólnie porozmawiać o możliwościach i wyzwaniach jakie stwarza przestrzeń cyfrowa.

Pobierz obrazki

Tegoroczny Szczyt Cyfrowy będzie ważnym wydarzeniem dla młodych ludzi z całego świata, którzy w znacznej mierze tworzą globalne środowisko internetowe. Polska stanie się stolicą światowej dyskusji o przyszłości Internetu, będzie to najważniejsze cyfrowe wydarzenie tego roku. Hasło tegorocznego Szczytu Cyfrowego to Internet United, czyli otwarty, wolny i niepodzielony Internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami.

IGF to łącznie ponad 300 różnych aktywności, a wśród nich warsztaty, otwarte fora dyskusyjne, sesje grupowe i sesje networkingowe. To także możliwość uczestniczenia w spotkaniach z udziałem przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych, a także sesja parlamentarna. Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 będzie trwał od 6 do 10 grudnia 2021 r. w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym (Plac Sławika i Antalla 1).

Najlepsze miody z Twojej zagrody wybrane w konkursie dla pszczelarzy.

20 października w Domu Kultury w Przysusze miało miejsce wręczenie nagród dla pszczelarzy w rozstrzygniętym konkursie pn. „Najlepsze miody z Twojej zagrody”. Komisja konkursowa po ocenie dwudziestu miodów w trzech kategoriach, które zostały zgłoszone w konkursie przyznała nagrody w postaci pszczelich pokarmów.

W kategorii miody pszczele odmianowe:

 •  „Pasieka Pod gruszami” Agnieszka i Stanisław Komorowscy z Czrnego Ługu w gminie Jedlińsk za miód rzepakowy;         
 • Łukasz Murawski z Woli Wacławowskiej w gminie Wolanów za miód gryczany; 
 • Kazimierz Cieślak z Przysuchy za miód nawłociowy;
 • Kazimierz Kwiecień z Ludwikowa w gminie Jedlińsk za miód akacjowy;

W kategorii miody pszczele wielokwiatowe:

 • Pasieka Stanisław Jakubczyk z Przysuchy;
 • „Pasieka na górce” Krzysztof Wrzesień z Jakubowa w gminie Przysucha;
 • Tomasz Kopania ze Smagowa w gminie Przysucha;

W kategorii miody pszczele spadziowe:

 • Pasieka Stanisław Jakubczyk z Przysuchy;
 • „Pasieka rodzinna” Andrzej i Halina Wrzesień z  Jakubowa gmina Przysucha;
 • Adam Rejmer z Kozłowca w gminie Przysucha;

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy do galerii zdjęć!

Strategiczne pozwy przeciwko partycypacji publicznej

4 października 2021 roku Komisja Europejska ogłosiła otwarcie konsultacji publicznych w przedmiocie SLAPP-ów, czyli “strategic lawsuits against public participation” (“strategiczne pozwy przeciwko partycypacji publicznej”).

Konsultacje są dostępne przez kolejne 12 tygodni na stronie KE we wszystkich 24 oficjalnych językach Unii Europejskiej.

KE

O zdanie na temat problemu pytani są obywatele i obywatelki, sędziowie, organizacje pozarządowe, dziennikarze i dziennikarki, państwa członkowskie, prawnicy i prawniczki, a także inne strony zainteresowane sprawą. SLAPP-y to pozwy skierowane przeciwko osobom lub organizacjom podnoszącym głos w interesie publicznym. Ich ofiarami są najczęściej dziennikarze i dziennikarki, niezależne media, akademicy i akademiczki, aktywiści oraz aktywiści, a także organizacje pozarządowe.Zazwyczaj SLAPP-y wnoszone są przez polityków i polityczki, partię rządzącą, instytucje państwowe, wpływowych ludzi biznesu, czy same korporacje. W rozpoznaniu pozwu jako SLAPP-a ważny jest brak równowagi między stronami, w zakresie możliwości finansowych oraz wpływów.

Celem SLAPP-ującego nie jest wygranie procesu. Wiele ze spraw kończy się ostatecznie jego przegraną.

W ich wnoszeniu chodzi natomiast o wyczerpanie pozwanego w sposób psychiczny i finansowy, zastraszenie oraz stworzenie tak zwanego “efektu mrożącego”, czyli zniechęcenie innych osób do podejmowanie podobnych tematów.

Uwaga! Eko Konkurs od LGD!

Masz pomysł na ciekawe działanie dotyczące:

 • powtórnego wykorzystania odpadów,
 • sposobów na oszczędzanie wody,
 • ograniczenia powstawania i/lub segregacji odpadów;

Zapraszamy do konkursu pn. „Bądźmy eko w Dolinie Radomki” skierowanego do szkół, przedsiębiorców, stowarzyszeń, rolników i osób indywidualnych z obszaru Doliny Radomki ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Jedlińsk, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew oraz Gminy i miasta Przysucha.

badzmy eko w dolinie radomki

Działania konkursowe powinny ukazywać prawidłowe postawy, nawyki wobec środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem zasad właściwej segregacji odpadów, oszczędzania wody oraz wtórnego wykorzystywania odpadów.

Zachęcamy do podejmowania działań także w formie nakręcenia krótkiego filmiku (ok. 3 min) wpisującego się w kategorie: : powtórnego wykorzystania odpadów, sposobów na oszczędzanie wody; ograniczenia powstawania i/lub segregacji odpadów;

W konkursie przewidziano nagrody w postaci bonów prezentowych o łącznej wartości 4 800,00 zł. Zgłoszenie należy dostarczyć do 29 października 2021 r. na adres e-mail lgd@razemdlaradomki.pl lub osobiście do Biura LGD w Janiszewie, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew. Do 22 listopada realizacja zadań, oraz przekazanie dokumentacji fotograficznej z realizowanego zadania. (ok. 5 dobrej jakości zdjęć i/lub krótki filmik (ok. 3 min.) przedstawiających zrealizowane działania).

Osoba do kontaktu: Małgorzata Kopycka, tel. 48/385 89 96.

Uwaga Konkurs!

Masz pomysł na ciekawe działanie dotyczące:

 • Powtórnego wykorzystania odpadów;
 • Sposobów na oszczędzanie wody;
 • Ograniczenia powstawania i/lub segregacji odpadów;

Zapraszamy do konkursu pn. „Bądźmy eko w Dolinie Radomki” skierowanego do szkół, przedsiębiorców, stowarzyszeń, rolników i osób indywidualnych z obszaru Doliny Radomki ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Jedlińsk, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew oraz Gminy i miasta Przysucha.

W konkursie przewidziano nagrody w postaci bonów prezentowych o łącznej wartości 4 800,00 zł.

WKRÓTCE SZCZEGÓŁY KONKURSU.

Pamiętam jak.. krótka opowieść o lokalnych smakach – prelekcje.

Za nami prelekcje dotyczące lokalnych produktów i producentów z obszaru Doliny Radomki. Zorganizowane zostały w ramach zadania  dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego pn. Pamiętam jak.. krótka opowieść o lokalnych smakach i włożone w ramy Europejskich Dni Dziedzictwa 2021. Wpisując się tematyką świetnie w tegoroczne hasło brzmiące Smaki dziedzictwa, jako aspekt związany m.in. z kuchnią historyczną, regionalną czy lokalną

Prelekcje odbyły się w Domu Kultury w Przysusze, a przeprowadził je Pan Cezary Nowek przybliżając uczestnikom zarówno producentów członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze jak i ich produkty, oraz pokazując wpływ produktów lokalnych i regionalnych na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i Sieci Dziedzictwa Kulinarnego i Szlaku Kulinarnego Doliny Radomki.

Prelekcja nt. Produktów i producentów Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza została przeprowadzone podczas promocji publikacji pt. Pamiętam jak.. krótka opowieść o lokalnych smakach, której  autorką jest Pani dr Agnieszka-Zarychta Wójcicka – pracownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Prelekcja nt. Produktów lokalnych jako podstawy rozwoju Sieci Dziedzictwa Kulinarnego „Doliny Radomki” miała miejsce podczas prezentacji kuchni dworskiej. Smaki tej kuchni zaprezentował szef kuchni restauracji „Prowincja” w Dworze Zbożenna w gminie Przysucha.

 Uczestnicy mieli okazję skosztować lokalnych specjałów przygotowanych do degustacji.