Konkurs Moja Smart Wieś

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”, realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konkurs ma na celu identyfikację przykładów realizacji i wdrażania koncepcji smart villages na obszarach wiejskich w Polsce zarówno z perspektywy teraźniejszej, jak i w przyszłości. Idea smart villages sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która inspiruje do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich.

Zapraszamy na stoisko LGD podczas Bitwy Regionów

Zapraszamy na jedną z ostatnich imprez plenerowych, na których będziecie się mogli Państwo z nami spotkać.

Stoisko RDR

Będziemy na Państwa czekać od godziny 12.00 na Bitwie Regionów w Jedlińsku. Specjalnie na wydarzenie przygotujemy stoisko wystawienniczo-degustacyjne potraw tradycyjnych i lokalnych produkowanych przez przedsiębiorców z Doliny Radomki. Dodatkowo na naszym stoisku będziemy serwować potrawy wspólnie z KGW „Stokrotki” i Lokalnym Stowarzyszeniem Kobiet ze Skrzynna.

Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO

Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem projektu jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci doradców w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i/lub inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, a także wspieranie tych osób w ich działaniach doradczych.

Poszukiwane są osoby, które mają w sobie pasję, wrażliwość i wiedzę z zakresu dbania o klimat i środowisko, wiedzą jak przygotować projekty społeczne i/lub inwestycyjne, są przekonani, że współpraca władz samorządowych i lokalnych organizacji jest ważna, są aktywni lokalnie i posiadają kompetencje do tego, aby doradzać lokalnej społeczności.

Wszystkie szczegóły znajdują się tutaj: Fundusze dla klimatu, nabór chętnych trwa do 26 września, żeby się zgłosić, należy wypełnić formularz: Fundusze dla Klimatu – zgłoszenie

Festyn edukacyjny – „Ochrona powietrza”

„Ochrona powietrza!” – to motto festynu edukacyjnego, jaki odbył się w dniu 30 sierpnia 2022 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku. Festyn zorganizowany został przez  LGD „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku w ramach zadania publicznego pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Punktem kulminacyjnym festynu było rozstrzygnięcie trzech przeprowadzonych konkursów dotyczących tematyki ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, zapobieganiu powstawania zanieczyszczeń, wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi, oraz ochrona przed hałasem. Konkursy skierowane zostały do dzieci szkół podstawowych. Celem konkursu było podniesienie świadomości uczniów w zakresie przyczyn i skutków problemu zanieczyszczenia powietrza, zrozumienie potrzeby podejmowania działań antysmogowych, identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza, kształtowanie aktywnych postaw proekologicznych, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży znajomości zagadnień ekologicznych, w tym antysmogowych i inspirowanie do aktywności twórczej.

Oddech dla Doliny Radomki

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z powodzeniem realizuje kolejny projekt dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” w wysokości 37 720,00 zł.

Projekt pn. Oddech dla Doliny Radomki realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” i Związkiem Gmin „Radomka”.

Największe działanie projektowe festyn edukacyjny odbył się w dniu 30 sierpnia 2022 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku. Festyn zorganizowany został przez LGD „Razem dla Radomki” wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Było wesoło, smacznie i co najważniejsze edukacyjnie. Działania edukacyjne skierowane zostały przede wszystkim do dzieci. Podczas eko festynu przeprowadzona została pogadanka edukacyjna dotycząca ochrony powietrza ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem wypalania traw i prawidłowego palenia w piecu, którą przeprowadził zaproszony strażak z Państwowej Straży Pożarnej.

Punktem kulminacyjnym festynu było rozstrzygnięcie trzech przeprowadzonych konkursów dotyczących tematyki ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, zapobieganiu powstawania zanieczyszczeń, wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi, oraz ochrona przed hałasem.
Kolejne działania edukacyjne zostaną zrealizowane poprzez wykłady połączone z prezentacją skierowane zarówno do dzieci szkół podstawowych jak i dorosłych. Oraz opracowanie i rozpropagowanie kalendarza i ulotki zawierającej treści edukacyjne dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka ze szczególnym zwróceniem uwagi na grupy osób najbardziej narażonych na działanie zanieczyszczeń czyli osób starszych i dzieci.

Poprzez realizacje zadania zmierzamy do edukowania mieszkańców Doliny Radomki na temat ochrony powietrza, oraz ochrony środowiska przed hałasem. Celem realizowanego projektu jest uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z rozwojem przemysłu i komunikacji, a także źródeł niskiej emisji oraz wiążącą się z tym potrzebę jego ochrony oraz zabezpieczenia gospodarki i człowieka przed szkodami powstającymi wskutek emitowania zanieczyszczeń do atmosfery, także w postaci hałasu.

Konkurs na najlepsze dania i potrawy z papryki rozstrzygnięty!

Wyjątkowo pomysłowe, a przede wszystkim przepyszne potrawy przygotowane na bazie papryki zostały zgłoszone w konkursie przeprowadzonym przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” i partnera projektu Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” na najlepsze potrawy i dania z papryką, który został rozstrzygnięty w niedzielę 21 sierpnia 2022, podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku.

W tym roku rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu zostało połączone z prezentacją produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych obszaru Doliny Radomki na stoisku wystawienniczym przygotowanym przez LGD „Razem dla Radomki”. Odwiedzający Targi Papryki goście mieli niepowtarzalną okazję do degustacji

 • pieczywa z Piekarni Wacyn Ewa Brzezińska Andrzej Karczewski,
 • wędlin z Gospodarstwa Rolnego Pysiaków ze Zdziechowa, oraz z Zakładu Masarskiego „Krawczyk” z Mleczkowa,
 • soków i jabłek z Gospodarstwa Sadowniczego Moniki Bankiewicz z Komorowa,
 • miodów z Pasieki „Pod gruszami” Agnieszki i Stanisława Komorowskich z Czarnego Ługu,
 • Papryki w różnych odmianach i kolorach z Gospodarstwa Rolnego Ewy i Zbigniewa Rogulskich z Jabłonnej
 • dżemu z papryki od Camelot Catering Elżbiety Bień z Cerekwi.

Na stoisku zostało także zaprezentowanych 12 potraw konkursowych, które degustowała i oceniła komisja konkursowa w trzyosobowym składzie:

 • Wojciech Wrzecion – przedstawiciel gospodarza wydarzenia,
 • Elżbieta Bień – przedstawicielka lokalnej gastronomii,
 • Małgorzata Kopycka – przedstawicielka organizatora konkursu.

Jury przyznało 3 nagrody główne w wysokości 1000 zł, oraz 3 wyróżnienia w wysokości 500 zł. Nagrody w postaci kart prezentowych RTV/AGD zostały wręczone przez prezesa LGD Cezarego Nowka oraz wójta gminy Przytyk Dariusza Wołczyńskiego na scenie głównej.

Nagrody główne zdobyły za

 • Paprykarz Pani Kazi z Bieniędzic – przygotowany przez Panią Kazimierę Owczarek i Krzysztofa Mazurkiewicza,
 • Paprykę z jabłkami, śliwkami i kiełbasą – przyrządzoną przez Koło Gospodyń Wiejskich „Z Wichrowego Wzgórza” w Jakubowie ,
 • Skrzynecki sos paprykowy – zgłoszony przez Panią Grażynę Połczyńską.

Wyróżnienia w konkursie zostały przyznane za Paprykę faszerowaną gyrosem i kaszą jaglaną dla Stowarzyszenia „Przystań nad Radomką”, za Paprykową żubróweczkę dla Pani Moniki Bankiewicz, oraz za Humus z papryki dla Stowarzyszenia „Razem dla Skrzyńska”.

Zadanie publiczne pn. Upowszechnianie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Eko festyn „Chrońmy powietrze”

We wtorek 30 sierpnia 2022 zapraszamy dzieci i osoby dorosłe do Jedlińska na Eko festyn „Chrońmy powietrze”. 

W programie:

1. konkurs plastyczny dotyczący jednego z tematów:

 • Przyczyny zanieczyszczenia powietrza;
 • Skutki zanieczyszczeń powietrza;
 • Sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza;
 • Ekologiczny transport;

2. konkurs jeden z siedmiu wzorowany na znanym teleturnieju dotyczący oczywiście tematyki związanej z ochroną powietrza;

3. konkurs na rymowankę lub wierszyk dotyczący – ochrony przed hałasem;

4. pogadanka dotycząca ochrony powietrza ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem wypalania traw i prawidłowego palenia w piecu, którą poprowadzi strażak z Państwowej Straży Pożarnej;

5.zabawy, nagrody, a dla uczestników przygotowany zostanie poczęstunek!

Rozpoczęcie o godzinie 16:00 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku, ul. Warszawska 2A.

Zadanie publiczne pn. „Oddech dla Doliny Radomki” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.