Konsytucja 3 maja 1971 r.

Konstytucja 3 Maja -1791 r.

Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii) , sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z Wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tak zwanej gołoty. Celem ograniczeń względem szlachty było zapobieżenie możliwości przekupstwa, biednego szlachcica przez agentów obcego państwa. Konstytucja potwierdzała też przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. Według tego aktu, mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej a także prawo nabywania szlachectwa. Miasta miały prawo do wysłania na Sejm 24 plenipotentów jako swoich przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach dotyczących miast. Akt ten obejmował pospólstwo opieką prawa i administracji rządowej.

Konstytucja 3 maja znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich.  W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce zostaje powołana Rzeczpospolita Polska.  Zniesiona zostaje też wolna elekcja, która w wieku XVIII w ogóle się nie sprawdziła, jej miejsce zastępuje władza dziedziczna, którą po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z dynastii Wettynów.  Aby czuwać nad bezpieczeństwem wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy, oraz ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa – gołota, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatku.  Katolicyzm został uznany za religię panującą, jednocześnie zapewniono swobodę wyznań, choć apostazja wciąż była uznawana za przestępstwo. Aby Konstytucja była zawsze aktualna co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo zmienić zapisy w konstytucji.

Źródło: polskatradycja.pl

Z żałobnej karty

Odszedł na wieczną wartę harcmistrz Konrad Bielecki, aktywny instruktor ZHP. Pasjonat turystyki i społecznego działania.

Członek władz hufca Radom – miasto im.St.Wernera i Chorągwi Radomskiej im. J.Kochanowskiego.Wyróżniony m.in. Krzyżem za Zasługi dla ZHP.

Turystyczna notka o Konradzie Bieleckim z lat minionych.

Cześć jego pamięci !

                                                              hm Cezary Nowek
                                                                 Komendant 
                                                         Radomskiej Chorągwi ZHP
                                                            Im. J.Kochanowskiego
                                                             (w latach 1988- 1997)

Zobacz, jak wygląda harcerstwo dzisiaj – raport o ZHP

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem “Zobacz, jak wygląda harcerstwo dzisiaj”, który prezentuje najważniejsze informacje o Związku Harcerstwa Polskiego.

Raport powstał w grudniu 2019 roku. Znajdziecie w nim informacje o organizacji, realizowanych projektach, wydarzeniach oraz o innych obszarach i aspektach działalności Związku Harcerstwa Polskiego.

Raport można przeczytać tutaj, a jeśli chcesz go pobrać to kliknij tutaj.

Źródło: zhp.pl

Konkurs Efektywny Młody Przedsiębiorca. Wydłużony termin składania zgłoszeń.

lgd razem dla radomki

LGD „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w konkursie który ma na celu wyróżnienie aktywnie działających młodych przedsiębiorców z obszaru gmin tworzących LGD „Razem dla Radomki” tj. gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów oraz Zakrzew.

O tytuł Młodego Przedsiębiorcy mogą ubiegać się osoby w wieku do 35 roku życia prowadzące działalność w okresie minimum 1 roku i z sukcesem wdrażające usługi, produkty swojej działalności.

Celem konkursu jest propagowanie postaw przedsiębiorczych na obszarze LGD „Razem dla Radomki” oraz wyłonienie i popularyzacja aktywnie działających młodych przedsiębiorców na terenie LGD.

Efektem konkursu będzie wyłonienie i nagrodzenie min. 6 przedsiębiorców. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Termin składania dokumentacji został wyznaczony na dzień 12.05.2020 r.

Formularz zgłoszeń dostępny jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/images/multicel/Karta_zgloszenia.doc

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/images/multicel/Regulamin_konkursu_przedsiebiorca.docx

PAMIĘTAMY – 80 rocznica Zbrodni Hitlerowskiej – Firlej k. Radomia

Do pierwszej egzekucji na Firleju doszło 4 kwietnia 1940 roku. Niemcy rozstrzelali wówczas 145 chłopów ze wsi Gałki, Gielniów i Mechlin oraz wsi Stefanków (70 męźczyzn) za udzielanie pomocy oddziałom majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Zamordowanych zasypano piachem. W maju 1940 roku rozstrzelano ok. 3500 osób – cywilów, żołnierzy, nauczycieli czyli inteligencję, partyzantów, rolników, którzy odmawiali przekazywania kontygentów. Transporty liczyły od kilku do kilkuset osób, choć zdarzyły się transporty z pojedynczymi ludźmi.

Pomnik Firlej Radom
Źródło: radom.naszemiasto.pl

Pomimo przemyślanych prób likwidacji dowodów ludobójstwa (w 1943  roku okupanci sprowadzili tutaj specjalne, ruchome krematoria oraz młyny), dzięki naocznym świadkom egzekucji m. in. mieszkańcom ukrytym w okolicznych lasach, po wojnie udało się odnaleźć ciała wielu ofiar ludobójstwa jak również ujawnić niektóre okoliczności zbrodni. 

Na przykład gdy samochody wiozące na Firlej skutych drutem skazańców grzęzły na leśnej drodze – teren piaszczysty – wyciągano najbardziej wyczerpanych i żywych składając ich pod koła, aby samochody mogły szybciej wydobyć się z grzęzawiska oraz drugi przykład – dwóch Niemców przywiozło skazańca w wieku ok. 10 lat i zastrzelili go.

W 1945 roku odbył się zbiorowy pogrzeb, pochówek ofiar egzekucji, których według różnych źródeł było 12.000-15.000. Dla upamiętnienia tego miejsca ustawione zostały trzy drewniane krzyże oraz symboliczny grób z metalowym krzyżem i tablicą. W 1969 roku staraniem środowisk kombatanckich przystąpiono do prac nad  wzniesieniem pomnika ku czci poległych – w 1975 roku zakończono budowę. Oficjalne odsłonięcie nastąpiło w 1976 roku. Pomnik powstał wg. projektu radomskiego artysty plastyka Macieja Paterkowskiego.

Jak segregować odpady? Poradnik

Osoba wyrzucająca odpady kuchenne do pojemnika na bioodpady

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Do pojemnika “BIO“ trafiają:

 • części roślin;
 • fusy z kawy i herbaty;
 • owoce;
 • skorupki jajek;
 • słoma, siano i trociny;
 • warzywa;
 • zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa).

Do pojemnika BIO nie wyrzucamy: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu z odkurzacza.

Wskazówki: odpady biodegradowalne można wrzucać do pojemnika BIO tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. z papieru, ale niezadrukowanych.

Jak segregować odpady? Poradnik

Zużyte butelki szklane z zielonego i białego szkła w dużej ilości w zakładzie recyklingu

SZKŁO

Do pojemnika “Szkło” trafiają:

 • butelki po napojach i żywności;
 • opróżnione słoiki bez nakrętek;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Tego tu nie wyrzucamy: ceramika, doniczki, porcelana, szkło okularowe i żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki, świetlówki i reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, lustra i szyby.

Wskazówki:

 • Opróżnione słoiki wyrzucamy do pojemnika na odpady szklane, natomiast nakrętkę do właściwego ze względu na tworzywo pojemnika;
 • słoików nie trzeba ich myć, o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca.

Jak segregować odpady? Poradnik

Kartony owinięte sznurkiem, sucha makulatura gotowa do wywiezienia

PAPIER

Do pojemnika “Papier” trafiają:

 • czasopisma, ulotki;
 • kartonowe pudła i opakowania;
 • kartony po jajkach;
 • papier, karton, tektura;
 • pudełka po pizzy (niezatłuszczone);
 • rurki po papierze toaletowym i ręcznikach;
 • torby papierowe (o ile nie są np. zatłuszczone i wykonane z tzw. papieru kredowego);
 • zeszyty.

Tego tu nie wyrzucamy: okładki książek, papier pokryty tworzywem sztucznym, papier lakierowany lub zabrudzony, tłusty, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych, paragony ze sklepu.

Wskazówki:

 • jeśli to możliwe, z kartonowych paczek usuwamy taśmę klejącą i wyrzucamy ją do odpadów zmieszanych;
 • zabrudzone/zatłuszczone części papieru – np. pudełek po pizzy – odrywamy i wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane;
 • z zeszytów czy gazet nie trzeba wyrywać zszywek;
 • z książek czy kalendarzy oddzielamy duże elementy – np. okładki czy ramki.