Wyjazd szkoleniowy w zakresie zdobycia wiedzy i dobrych praktyk w tematyce turystycznej.

W dniach 06-08.08.2021 odbył się wyjazd szkoleniowy skierowany do osób mieszkańców obszaru wiejskiego Doliny Radomki.

Celem realizacji zadania była budowa marki turystycznej regionu południowej części Województwa Mazowieckiego w zakresie zdobycia wiedzy w tematyce turystycznej. Wyjazd skierowany był do osób chcących utworzyć gospodarstwa agroturystyczne na obszarze Doliny Radomki, oraz poszukujących inspiracji i dobrego przykładu jak utworzyć, takie gospodarstwo, czym zainteresować potencjalnego turystę, w jaki sposób wykorzystać walory miejsca, jak współpracować, czy tez w jakim zakresie z lokalnym samorządem, czy też instytucjami kultury, by poszerzać te ofertę.

Za inspirację i przykład dobrych praktyk posłużyło Roztocze. Zadanie zostało uzupełnione o szkolenie stacjonarne, które odbyło się dniu 19 sierpnia 2021 w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie wśród m.in. uczestników wyjazdu. Jego tematem była „Turystyka obszaru Doliny Radomki na przykładzie turystyki kulinarnej”.

Zadanie zrealizowane zostało ze Związkiem Gmin Radomka, partnerem skupiającym gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew. Jest to Partner, którego aktywność i obszar działań skupia się po stronie samorządowej. Tak więc projekt nasz zawierał i łączył w sobie spojrzenie od strony organizacji pozarządowej, samorządu oraz mieszkańców, poprzez odpowiedni dobór jego uczestników.