Projekt „Dookoła pszczół”

To nowy projekt który Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” będzie realizowało w 2019 roku. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki”. Dofinansowanie otrzymał z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Celem realizowanego projektu jest uświadomienie społeczeństwu znaczenia pszczół w środowisku naturalnym, które pełnią w nim jedną z najważniejszych ról, służą ludziom, przyczyniając się również do zapewnienia równowagi środowiskowej. Jak też popularyzacja wiedzy na temat znaczenia pszczół w funkcjonowaniu środowiska naturalnego, zwrócenie uwagi na piękno całej przyrody a także zagrożenia ekologiczne wynikające ze zmniejszającej się ciągle ilości niewielkich pasiek oraz postępującej degradacji całego środowiska, którego dużą częścią są pszczoły, kwiaty, drzewa i wszystkie rośliny, będące źródłem surowców niezbędnych do wytwarzania produktów pszczelich, stanowiących poprzez swoje właściwości odżywcze i lecznicze coraz lepiej doceniany skarb przyrody oferowany człowiekowi.