Aktywne NGO – ruszył konkurs na najaktywniejsze organizacje, inicjatywy, lokalnych liderów i animatorów kultury

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w czwartej edycji konkursu „Aktywne NGO” mającym na celu wybór:

  • najaktywniejszych organizacji pozarządowych w 2022 i 2023 roku,
  • najciekawszej inicjatywy organizacji pozarządowje i wolontariatu w 2022 i 2023 roku,
  • lokalnego lidera społeczności lokalnych – NGO,
  • najciekawszych działań wolontariackich w 2022 i 2023 roku,
  • animatora kultury.

Konkurs realizowany w ramach projektu współpracy LGD „Razem dla Radomki” pn. „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″