Prezes SAO „Radomka” – Wiceprezesem Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.

lgd razem dla radomki

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Prezes naszego Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „Radomka” Cezary Adam Nowek wybrany został Wiceprezesem Polskiej Sieci LGD. Walne Zebranie Polskie Sieci odbyło się w dniu 3 czerwca 2019 roku w Koszęcinie na Śląsku. Nowym Prezesem wybrany został Piotr Sadłocha z Świętokrzyskiej Sieci LGD.

 

Warto wspomnieć, że Cezary Nowek od 2018 roku jest Prezesem SAO „Radomka”, ale pełni również rolę koordynującą wśród mazowieckich lokalnych grup działania – będąc inicjatorem stworzenia i realizowania działań w ramach Mazowieckiej Sieci LGD. Dodatkowo jest członkiem Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER, która jest ciałem doradczym i opiniującym powołany w ramach działalności Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Grupa Robocza ds. KSOW).

 

Mamy nadzieję, że kolejne działania podejmowane przez naszą LGD, reprezentowaną przez Prezesa Cezarego Nowka pozwolą nam na efektywne wdrażanie nie tylko obecnych działań w ramach perspektywy LEADER’a ale również kształtowanie nowego kształtu działań dla lokalnych grup działania w okresie następnego programowania na lata 2020-2027.

 

O Polskiej Sieci LGD

Podstawową cechą podejścia Leader jest sieciowanie. W Polsce lokalne grupy działania od początku realizacji projektów w ramach pilotażowego Programu LEADER+ kontaktowały się z innymi LGD, co doprowadziło do powołania sieci regionalnych na poziomie każdego województwa. Dzięki aktywności LGD, które uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych na forum europejskim, nawiązywane były również kontakty z sieciami z innych państw, a także z siecią europejską ─ELARD.