Osobowość roku 2020

W konkursie plebiscytowym „Osobowość roku 2020”  organizowanym przez POLSKA TIMES nominację za promowanie regionu i organizację oraz współorganizację licznych projektów integrujących lokalne społeczeństwo.

W kategorii polityka, samorządność i społecznośc lokalna, nominację uzyskał Prezes LGD Razem dla Radomki Pan Cezary Nowek.

Nominacja ta, to wyróżnienie dla Lokalnej Grupy Działania za realizację z sukcesami wizji LGD „OBSZAR „RAZEM DLA RADOMKI” AKTYWNY SPOŁECZNIE, KULTURALNIE I GOSPODARCZO, LIDEREM NA POŁUDNIU MAZOWSZA”.