Ochrona Pszczół – zadbajmy o przyrodę razem

Projekt „Ochrona pszczół – zadbajmy o przyrodę razem” został dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach projektu współpracy „Ekologicznie Lokalnie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Film został zrealizowany w kwietniu 2024 roku w gospodarstwie pasiecznym Franciszka i Teresy Kapturskich w Jabłonicy, w gminie Wieniawa oraz w Wieniawie z udziałem uczniów z miejscowej Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego.