Jak segregować odpady? Poradnik

Osoba wyrzucająca odpady kuchenne do pojemnika na bioodpady

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Do pojemnika “BIO“ trafiają:

  • części roślin;
  • fusy z kawy i herbaty;
  • owoce;
  • skorupki jajek;
  • słoma, siano i trociny;
  • warzywa;
  • zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa).

Do pojemnika BIO nie wyrzucamy: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu z odkurzacza.

Wskazówki: odpady biodegradowalne można wrzucać do pojemnika BIO tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. z papieru, ale niezadrukowanych.